Viljelijöillä erinomaiset mahdollisuudet vaalia luontopääomaa

2 min lukuaika

Uutinen

Luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Maastovalmennukset tuovat asiantuntijat ja vaalijat yhteen.

Maastovalmennus kuva

Luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota, mutta siitä huolimatta lajikato on yhtä suuri ympäristöhaaste kuin ilmaston lämpeneminen. Lajistosta muodostuvaa elonkirjoa kutsutaan myös luontopääomaksi, jota tulee vaalia kuten muutakin pääomaa. Paras keino on säilyttää pääoman osaset, lajit, runsaslukuisina.

- Maatalousluonto tarjoaa arvokkaita ja jopa ainutlaatuisia elinympäristöjä useille lajeille. Viljelijöillä onkin erinomaiset mahdollisuudet vaalia luontopääomaa, sanoo maisema-asiantuntija Auli Hirvonen ProAgria Etelä-Suomesta.

Maastovalmennuksessa jaetaan osaamista ja opitaan maatilalla

Maastovalmennus on toimintamalli, joka tuo elonkirjon asiantuntijat ja vaalijat yhteen. Valmennuksissa tutustutaan maatalousluontoon kokoontumalla hankkeeseen mukaan ilmoittautuneilla esimerkkitiloilla. Iltapäivän mittaisessa valmennuksessa tutustutaan tarkemmin johonkin elonkirjon osa-alueeseen. Tarkoituksena on jakaa osaamista ja oppia yhdessä.

Esimerkkitilan mailla kuljettavalla maastokierroksella syvennytään aiheeseen tarkemmin asiantuntijoiden ja tilan omistajan opastuksella. Ensimmäinen valmennus pidetään Anttilan tilalla Päijät-Hämeen Orimattilassa.

- Pääsemme tutustumaan maatilaan, jonka mottona voisi olla ”Luonnossakaan ei ole monokulttuuria”. Luonnon monimuotoisuuden hyödyt tunnetaan tällä tilalla, sanoo Hirvonen.

Havainnoinnin kohteena erityisesti maatalousluonto ja linnut

Jokaisella tilalla tutustumiskohteet ja keskustelut ovat erilaisia. Tänä vuonna tarkemman havainnoinnin kohteena ovat maatalousluonto ja linnut. Valmennuksessa onkin mukana BirdLife Suomen linnustoasiantuntija Juha Tiainen.

Valmennuksia järjestetään koko kesän ajan Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan maakunnissa. Mukaan mahtuu korkeintaan 20 osallistujaa tilaisuutta kohden. Ilmoittautuminen verkkosivuilla proagria.fi/tapahtumat.

Lisätietoja

Auli Hirvonen
projektipäällikkö, Lumotaito-hanke
auli.hirvonen@proagria.fi
p. 0400 864494

Ensimmäinen Missä lumo luuraa? -maastovalmennus Anttilan tilalla 31.5. https://www.proagria.fi/tapaht...

Lumotaito-hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Suomi ja rahoittaa Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskus. https://www.proagria.fi/hankke...