Vastuullisuus näkyy ja tuntuu Farmarissa – perustana ProAgrian vastuullisuuslinjaukset

2 min lukuaika

Uutinen

Farmari 2022 -maatalousnäyttelyn teemana on vastuullisuus. Se toteutuu sekä näyttelyn järjestämisessä että näyttelyn sisällössä.

Farmari 2022 vastuullisuus lampaat Helmi Kuusenhako oranssi ja Ella Kalliokoski

Lisäksi näytteilleasettajien on ollut mahdollisuus nostaa toiminnastaan vastuullisuuden elementtejä esille. Taustalla ja pohjana Farmarin vastuullisuudessa ovat ProAgrian vastuullisuuden linjaukset ja Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta -hankkeen tekemä työ eteläsavolaisten yrittäjien kanssa.

Vastuullisuuden painotuksiksi on valittu ruokaketjun vastuullisuusnäkökulmista ympäristövastuu, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä eläinten hyvinvointivastuu. Nämä vastuullisuuden eri osiot avataan koko ruokaketjun, henkilöstön, maatilojen ja maatilayritysten sekä sidosryhmien näkökulmista.

– Vastuullisuutemme elementit ovat maa, ilma, vesi, hyvinvointi ja kulttuuri. Se kertoo, että näihin asioihin haluamme vaikuttaa vastuullisuustyöllämme sekä Farmarissa että koko ProAgriassa, sanoo ProAgria Keskusten Liiton markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvi Anttila ja jatkaa, - Vastuullisuus on hyvä sana sille, mitä olemme ja mitä teemme ProAgriassa. Käytännössä se on läpinäkyvää toimintaa, vastuuta alasta ja sen elinvoimaisuudesta, Maaseudun puolesta tekemistä, asiantuntijoidemme osaamista ja henkilöstöstä huolehtimista. Lisäksi se tarkoittaa vastuullisuutta tukevien palvelujen, kuten ilmastoviisaiden ratkaisujen, tuottamista yrittäjille, energia- ja kiertotalouden eteenpäin viemistä sekä myös vastuullisuutta meille kertyvästä datasta.

Vastuullisuus näkyy Farmarissa monessa kohtaa

Farmarissa vastuullisuus on nivottu syvälle näyttelyn valintoihin ja tuodaan esille myös näyttelykävijöille. Farmarin ohjelma on koottu vastuullisuuden näkökulmista ja sisältää paneeleita huoltovarmuudesta ja kannattavuudesta, digistä ja datasta, vastuullisuudesta, taloudesta, ilmastoviisaudesta ja energiasta. Vastuullisuutta on myös se, että ohjelmassa koko ketju on laajasti keskustelemassa eri aiheista, kuten huoltovarmuudesta, ja kannattavuuspaneelissa on edustettuina alkutuotannon, eduskunnan ja viranomaisten lisäksi kauppa ja elintarviketeollisuus.

Farmarin osastoilla on otettu laajasti huomioon vastuullisuus. Kotieläkentällä se tarkoittaa eläinten hyvinvointiin liittyvien asioiden ottamista huomioon rakenteissa, kuvituksissa, ruokinnassa jne. ProAgrian, Mtechin ja Biocoden yhteisosastolla vastuullisuuteen ilmenee mm. uutena tapana saada esille maatilan tuotannon aikaansaama hiilensidonta sekä lohkokohtainen hiilitase. Uutuus on merkittävä myös viljelyn talouden ja kannattavuuden näkökulmista.

Kevään aikana eteläsavolaisten maatila- ja maaseutuyrittäjien kanssa on tehty vastuullisuuskartoituksia, joissa on yhdessä yrittäjän kanssa analysoitu vastuullisuuden kokonaisuutta. Kartoituksista on myös jatkettu eteenpäin konkreettisiin ehdotuksiin, miten vastuullisuutta voisi kehittää ja saada siitä lisäarvoa tuotannolle, Kartoituksista on noussut esille, että vastuullisuuden näkökulmat ovat vahvasti toiminnassa, parannettavaa on erityisesti omaa jaksamista tukevassa tekemisessä ja riittävässä vapaa-ajassa. Nämä yrittäjät näkyvät Farmarissa Timanttista Osaamista -kylteillä, ja heidän kanssaan voi keskustella juuri kyseisen yrityksen vastuullisuudesta sekä toimintatavoista.

Näyttelyvieraille vastuullisuus näkyy eri puolilla näyttelyä olevissa infopisteissä, joissa nostetaan esille mm. eläinten ja kasvintuotannon vastuullisuutta.