Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Savo

Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta -hanke kokoaa elintarvikealan toimijat. Tuotamme ruokaketjuun yhtenäisen näkemyksen vastuullisuudesta, sen kehittämistavoitteista sekä selkeästä viestinnästä kuluttajille.

Vastuull www 0

Vastuullisuus on ruokakeskustelun päivän puheenaihe. Tulevaisuudessa sen merkitys ja kiinnostus tulee entisestään kasvamaan. Nyt on aika nostaa vastuullisuus aktiivisesti mukaan maatilojen ja maaseutuyritysten tulevaisuuden strategioihin. Tarvitaan tietoa ja tekoja. Vastuullisuus on aina ollut kantavana tekijänä suomalaisessa ruoantuotannossa. Jatkossa entistä tavoitteellisemman ja näkyvämmän vastuullisuustyön on tuotettava kilpailuetua ja lisäarvoa kotimaiselle korkealaatuiselle ruoantuotannolle.

Luomme hankkeessa vuoropuhelua eteläsavolaisen elintarvikeketjun sisälle keskustelutilaisuuksilla, verkostotapaamisilla ja työpajoilla. Näissä kokoontumisissa muodostuu maakuntamme ruokaketjun yhtenäinen näkemys vastuullisuudesta, sen kehittämistavoitteista ja yhteisestä kuluttajalle suunnattavasta selkeästä ja ymmärrettävästä viestinnästä.

Vastuullisten toimintatapojen määrittely

Hankkeessa mukana oleva maatila tai maaseutuyritys saa konkreettisen tiedon missä vaiheessa oman tilan tai yrityksen vastuullisuustyö on sen viidellä eri osa-alueella: ympäristö, eläinten hyvinvointi, työntekijöiden hyvinvointi, paikallisuus ja talous. Yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa määritetään omien vastuullisten toimintatapojen tavoitetasot ja arjessa toteutettavat kehittämistoimenpiteet. Mukana olevat maatilat ja maaseutuyritykset kasvattavat osaamistaan, kuinka viestiä yhdessä muun ruokaketjun kanssa vastuullisista toimenpiteistä niin, että kotimaisen ruoan arvostus ja kilpailukyky kasvavat. Vastuullisen tuotantotavan on oltava jatkossa selkeä hankinta- ja hinnoitteluperuste, ei vain toiminnan peruslähtökohta.

Hankkeen tavoitteena on saada osallistujille ja koko elintarvikeketjuun uutta osaamista, tietoa, yhteisiä tavoitteita, yrityskohtaisia mittareita, uusia toimintamalleja ja yhteisiä viestejä vaikuttavuuden konkretisoimiseksi ja kilpailukyvyn rakentamiseksi. Näiden tekijöiden avulla varmistetaan, että elintarvikeketju kehittyy alueellisesti vastuullisuuden näkökulmasta ja kytkeytyy vahvana osana valtakunnallisiin ketjuihin.

Hankeaika ja rahoitus

Hankeaika: 1.11.2020 – 31.12.2022.

Toteuttajat: ProAgria Etelä-Savo ry, ProAgria Keskusten Liitto ry
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon kunnat

Yhteydenotto

Virpi Reinikainen, hankevastaava, virpi.reinikainen@proagria.fi, p. 043 824 9500

Menneet tapahtumat

Hankkeen järjestämät tapahtumat löytyvät tämän sivun alareunasta ja tapahtumakalenterista. Tutustu 14.9.2021 Rantasalmella pidetyn työpajan tunnelmiin:

Podcastit

REKRY-podcast -sarja. Viisi podcast-jaksoa, jotka käsittelevät rekrytointiprosessia alusta loppuun. Keskustelemassa rekrytoinnin asiantuntija Riikka Koskinen Töitä Suomesta Oy:stä sekä HR-konsultti Virpi Reinikainen ProAgria Etelä-Savosta. https://feeds.transistor.fm/rekry-podcast

1. Mistä rekrytointi aloitetaan.2. Työpaikkailmoituksen laadinta3. Markkinointi4. Haastattelu ja valinta5. Lopputyöt

Materiaalit

  • Tulevaisuuden ruokaa hyvällä omalla tunnolla kick off 3.6. ryhmätyöt (pdf)
  • Tuloksellinen toimintaympäristö ja hyvinvoiva henkilöstö -työpaja 3.11. ryhmätyöt (pdf) ryhmä 1, ryhmä 2, ryhmä 3 (tulossa)
EU ESR FI ale
Vipuvoimaa EU 2014 2020 rgb netti
Ely-keskus logo