Varsinais-Suomen retkeilykohteet ja -reitit kootaan mobiilisovellukseksi – nyt kartoitetaan retkeilijöiden toiveita

2 min lukuaika

Uutinen

Laavu terhi

Mediatiedote 29.04.2020

Varsinais-Suomen retkeilykohteet ja -reitit kootaan mobiilisovellukseksi – nyt kartoitetaan retkeilijöiden toiveita

Kuluneen kevään poikkeusolot ovat kasvattaneet ulkoilun ja lähiluonnon suosiota ympäri Suomen. Myös Varsinais-Suomessa tunnetuimmat retkikohteet ovat jopa ruuhkautuneet ja retkipaikkojen käyttöä on jouduttu rajoittamaan. Uusia ideoita retkikohteiksi voi etsiä Virma-palvelusta, jossa on tuotu kartalle tietoa maakunnan virkistys- ja luontomatkailukohteista sekä niihin kytkeytyvistä palveluista. Parhaillaan palvelusta kehitetään erityisesti retkeilijöiden käyttöön suunnattua mobiilisovellusta. Sovelluksen kehitystä varten kartoitetaan nyt käyttäjien toiveita ja tarpeita.
Virma-palvelun kautta kerättyjä tietoja voi kuka tahansa vapaasti hyödyntää esimerkiksi viikonloppuretkien suunnitteluun. Tietovarannosta löytyy muun muassa tulentekopaikkoja, laavuja, erilaisia kulttuurikohteita, luontopolkuja ja muita retkeilyreittejä. Tietoja päivitetään säännöllisesti yhteistyössä kuntien, matkailualan yrittäjien ja virkistyskohteita ylläpitävien yhdistysten kanssa. Myös yksittäinen käyttäjä voi esittää uusia kohteita lisättäväksi tai muokattavaksi.

Jotta palvelun tietovaranto saataisiin mahdollisimman tehokkaasti maakunnan matkailijoiden ja retkeilijöiden käyttöön, kehitetään Virma-karttapalvelusta mobiilisovellusta, joka mahdollistaa tietojen hyödyntämisen käyttäjäystävällisesti myös maastossa. Tällä hetkellä tiedot ovat käytettävissä Virman lisäksi Lounaistiedon karttapalvelussa.

Retkeilijöiden toiveet kehitystyön keskiössä

Parhaillaan maakunnan asukkailta, matkailijoilta sekä virkistys- ja retkeilypalvelujen tuottajilta kerätään kyselyllä palautetta siitä, millaisia ominaisuuksia sovellukseen kaivataan mukaan. Kyselyyn voi vastata 19.5.2020 asti osoitteessa valonia.fi/sovelluskysely. Samalla voi ilmoittaa halukkuutensa sovelluksen testikäyttäjäksi kehitystyön tulevissa vaiheissa. Sovellus pyritään julkaisemaan kaikkien vapaaseen käyttöön kuluvan vuoden loppuun mennessä. Sovelluskehityksen lisäksi myös palvelun tietovarannon täydentäminen on tärkeää parhaan mahdollisen käyttökokemuksen saavuttamiseksi.

”Otimme Virma-palvelun avulla kerätyn aineiston käyttöön kaksi vuotta sitten. Vaikka aineisto jo kattaakin koko maakunnan, on tiedoissa edelleen tarkennettavaa ja täydennettävää. Kannustammekin virkistys- ja luontomatkailukohteiden ja -palveluiden ylläpitäjiä tuomaan omat tietonsa palveluun ja hyödyntämään esimerkiksi palvelusta saatavia karttaupotteita omassa toiminnassaan. Ohjeita hyödyntämiseen löytyy Lounaistiedon sivuilta”, kertoo Terhi Ajosenpää Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisista.

Sovellusta sekä virkistysreitteihin ja -kohteisiin liittyviä aineistoja ja palveluita kehitetään Varsinais-Suomen liiton, ProAgrian ja Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen yhteistyönä Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa -hankkeessa, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus osana Euroopan unionin maaseudun kehittämisohjelmaa.

Lisätiedot:
Maiju Kähärä
verkostokoordinaattori
Lounaistieto /

Varsinais-Suomen liitto
maiju.kahara@lounaistieto.fi
puh. 040 528 7547

Terhi Ajosenpää
maisema- ja ympäristöasiantuntija
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Länsi-Suomi ry
terhi.ajosenpaa@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 043 825 1221

Tuomas Mäkilä
apulaisprofessori
Turun yliopisto, Tulevaisuuden teknologioiden laitos
tusuma@utu.fi
puh. 040 541 8955