Valkotaulupalaveri

2 min lukuaika

Johtaminen

Yrityksen työt järjestykseen taulupalaverin avulla ja järjestetään tämän johtamisentyökalun avulla jokaisen kaipaamaa vapaa aikaa.

Valkotaulupalaveri

VALKOTAULUPALAVERI

Työ ei tekemällä lopu suomalaisilta maitotiloilta. Lehmämäärän kasvaessa tarvitaan lisätyövoimaa tiloille avuksi suorittamaan tilan töitä. Tämä on haasteellinen kuvio, kun mukaan arjen pyörittämiseen tulee uusia henkilöitä, joita tulee ohjeistaa yrityksen töihin ja etenkin saada tuottavuutta heidän tekemälle työlle oman työpanoksen lisäksi. Työn tekemisen tulisi olla mahdollisimman tehokasta ja tuottavaa tilalle. Tämän vuoksi tarvitaan uusia johtamisen työkaluja ja menetelmiä turhan saapastelun karsimiseksi. Tähän apua on saatavana LEAN-työkaluista ja yksi hyvä työkalu on valkotaulupalaveri. Leanin tavoitteena on vaihtelun vähentäminen sekä työtapojen ja -menetelmien vakiinnuttaminen. Se tuo maitotilalle tulosta.

Taulupalaverin avulla voidaan määritellä kunkin henkilön työt viikkosuunnitelmaan, sijoitetaan oikea tekijä oikeaan paikkaan. Kuka tekee, milloin, mitä ja missä? Tällä saadaan karsittua pois päällekkäiset työt ja turha saapastelu. Taulupalaveri palvelee parhaiten yrityksiä, joissa työntekijöitä on töissä enemmän kuin kaksi henkilöä. Vastuualueet ja työt määritellään henkilöittäin ja töitä hallitaan valkotaulun avulla. Vähentynyt hukka vapauttaa aikaa sellaisten asioiden parissa työskentelyyn, joka luo yritykseen arvoa. Lisäksi valkotaululla tehdään näkyväksi saavutetut tuotannon tulokset ja asetetut tavoitteet.

Taulupalaveri vastaa / auttaa seuraavissa kohdissa erityisesti,

• Työprosessit ja rutiinit tasapainoon (työ- ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan)

• Virtaukseen ei katkoja

• Resurssit oikeassa paikassa oikeaan aikaan

• Tavarat ja asiat ovat kiireisiä, ei työntekijät

• Sitouttaminen, yhteishenki ja motivointi

• Jatkuvan parantamisen työkalu – yhdessä etsitään parannuksia viikon ajalta

• Tekee parannukset ja johtamisen näkyväksi kaikille – toisten töiden arvostus

• Tiedon jakamisen tapa/kanava

• Helpottaa johtamista – strategian jalkautus

Pelkkä ongelmanratkaisu on loppu viimein vain hukkaa, siitä on myös otettava opiksi. Kun on löydetty hyvä ratkaisu, on myös mietittävä onko ratkaisu hyödynnettävissä. Jokainen idea tulisi tuoda kaikkien tietouteen ja pohtia yhdessä sen vaikuttavuutta. On myös hyvä pohtia, miksi asiat ovat niin kuin ne ovat – sekä hyvät että huonot asiat. Kun löytää vastauksen tähän kysymykseen, johtaa se usein parannukseen.

Laitetaan teidänkin yritykset työt järjestykseen taulupalaverin avulla ja järjestetään tämän johtamisentyökalun avulla jokaisen kaipaamaa vapaa-aikaa. ihmiset ovat tiimi, jotka työskentelevät yhdessä koko liiketoiminnan puolesta – sen sijaan, että kukin optimoi omaa työtään.

Voimme kasata pienryhmiä leanin ympärille ja lähestyä lean johtamisen filosofiaa myös teoriatasolla. Tämän jälkeen voidaan miettiä jatkoa, kuinka nämä leanin sisällöt palvelisivat teidän yritystä.

Ota yhteyttä: Aija Hentilä, Valtakunnallinen huippuosaaja, Maitoyrityksen johtaminen. puh. 043 825 4984 tai aija.hentila@proagria.fi