Vaikuta maaseudun mahdollisuuksiin

2 min lukuaika

Uutinen

Tarvitsemme jäseniksemme ja hallintoomme aktiivisia, perusarvomme jakavia maaseutuyrittäjiä.

ESU Ari Toivonen

Rakennemuutoksen kourissa oleva maaseutu tarvitsee pitkäjänteistä näkymää tämän päivän ja tulevaisuuden mukana tuomiin haasteisiin sekä uusiin elinkeinomahdollisuuksiin. Paras tuntuma tähän on yhteisellä järjestöllämme, joka on ollut maaseudun kehittäjänä jo yli 200 vuotta. Parhaina näkijöinä ja tekijöinä ovat olleet koko ajan aktiivisesti eri yhdistystemme toiminnassa mukana olleet vaikuttajat, joiden myötä muutokset ovat vaikuttaneet laajalti koko yhteiskuntaamme.

Keskeisin järjestöömme liittyvä arvo on se, että toimimme riippumattomina yhdistyksinä. Jäsenillämme on merkittävä vaikutus toimintamme ohjaamiseen, joko suoraan palvelujamme käyttävinä yritys-ja yrittäjäjäseninä tai jäsenyhdistysten kautta yhdistysjäseninä. Tällä toimintamallilla olemme lunastaneet asiakkaidemme ja sidosryhmien luottamuksen, sillä toimintamme keskiössä on aina maaseudun elinvoiman ja elinkeinojen vahvistaminen.

Tarvitsemme edelleen jäseniksemme ja hallintoomme aktiivisia, perusarvomme jakavia maaseutuyrittäjiä, jotka haluavat vaikuttaa tulevaisuuden maaseutuun  ja elinkeinomahdollisuuksiin. Jäsenistömme vaikuttaa myös hallintoelintemme kautta yhteisen järjestömme strategiaan, toimintaan ja arvovalintoihin, mistä syntyy vahva kaikupohja arvojemme mukaisen maaseudun kehittämistoiminnan ja -politiikan edistämiseen  valtakunnallisissa ja kansainvälisissä päätöksentekofoorumeissa.

Kannustan kaikkia palvelujemme käyttäjiä tai arvopohjamme jakavia vaikuttamaan toimintaamme kantaa ottavina jäseninä sekä ohjaamaan tulevaisuuttamme myös hallintomme aktiivisina edustajina ProAgria keskusten hallituksissa, edustajistoissa tai edustajakokouksissakin. Siitä syntyy perusta seuraavallekin vuosisadalle – onnistumme yhdessä!