Uudet tukien maksatusaikataulut haastavat tiloja

1 min lukuaika

Talous

Essi jokela 57 1
Nyt on hyvä hetki ottaa yhteyttä talousasiantuntijaan tai kirjanpitäjään ja miettiä yhdessä, miten tulot ja menot ajoittuvat tulevan talven aikana.

Kasvukauden päätteeksi on oikea aika kääntää katse syksyn ja talven suunnitelmiin. Kasvukausi oli haastava vaikeine sadonkorjuuolosuhteineen ja sadon laatutappioineen. Lisähaastetta talouteen tuo uuden ohjelmakauden myötä muuttuneet maataloustukien maksatusaikataulut. Vaikka tunnelmat eivät kuluneen kasvukauden jälkeen välttämättä ole kovin korkealla, juuri nyt on erittäin tärkeää suunnitella taloutta ja mahdollisia investointeja hyvin tarkasti.

Lokakuussa ei peltotukia

Kuukausittaista budjetointia tehdesssä on hyvä huomioida, että lokakuussa ei makseta lainkaan peltotukia. Marraskuussa maksetaan osa eläinten hyvinvointikorvauksista sekä osa ympäristökorvauksista. Joulukuussa maksuvuorossa ovat osittain luonnonhaittakorvaus, perustulotuki, ekojärjestelmätuki, uudelleenjakotuki, nuorten viljelijöiden tulotuki, tuotantopalkkiot, kansalliset peltotuet ja pohjoinen hehtaarituki. Entistä suurempi osa tuista siirtyy maksuun vasta seuraavan vuoden puolella. Myös tilakohtaiset tukien määrät voivat tuotantosuunnasta riippuen muuttua merkittävästikin.

Suunnitellaan yhdessä

Nyt on hyvä hetki ottaa yhteyttä talousasiantuntijaan tai kirjanpitäjään ja miettiä yhdessä, miten tulot ja menot ajoittuvat tulevan talven aikana. Kuukausitasolla tehty budjetointi, jossa on huomioitu tulojen ja menojen lisäksi myös lainanhoitokulut, investoinnit, verotus sekä yksityistalous, luo oikean kuvan ajankohtaisesta taloudellisesta tilanteesta. Loppuvuoden aikana maksettavien tukien määrää on hyvä tarkastella etukäteen esimerkiksi myös välitilinpäätöstä varten. Kaikenlaiseen talouden suunnitteluun on mahdollista käyttää Neuvo-palveluita.