Työterveyshuolto yrittäjän hyvinvoinnin edistäjänä

2 min lukuaika

Johtaminen

Saat konkreettiset ehdotukset työolojesi ja hyvinvointisi kehittämiseksi.

Kataiset kuva anne ronka 0

Vuosittain maa- ja metsätaloudessa tapahtuvasta n. 7000 työtapaturmasta suurin osa tapahtuu kotieläintilalla. Vahinkoja sattuu kiiretilanteessa koneiden ja eläinten parissa. Maatalousyrittäjän monipuolinen työ altistaa myös melulle, kemikaaleille, pölylle ja homeelle tai jopa eläimistä tarttuville taudeille kuten myyräkuumeelle. Työterveyshuolto on osa maatilayrityksen johtamista ja hyvin johdettu maatila viestittää myös ulospäin, että asiat ovat hallinnassa. Työterveyshuollon tavoitteena on tukea sekä henkistä että fyysistä jaksamista ja ennaltaehkäistä työstä johtuvia sairauksia ja työtapaturmia.

Työhyvinvointi kuntoon asiantuntijoiden yhteistyönä

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon vahvuus on ammattihenkilöiden moniammatillinen tiimi, jossa mukana on työterveyshuollon asiantuntijan koulutuksen saanut maatalouden asiantuntijamme.
Työterveyshuollon olennainen osa on tilakäynti, jonka aikana arvioidaan työn riskejä sekä annetaan ohjeita ja neuvotaan mm. työympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Käynnistä tila saa kirjallisen palautteen, jossa on otettu huomioon tilakokonaisuus, yrittäjän terveys ja hyvinvointi kehittämisehdotuksineen.

Tilakäynnin aikana saat asiantuntijaltamme:

  • ehdotuksia menetelmien ja prosessien kehittämiseksi
  • tietoa uusista keventävistä menetelmistä ja hyvistä käytännöistä
  • konkreettisia ja tilasi kannalta realistisia ehdotuksia työhyvinvointisi parantamiseen
  • talouden näkökulman ratkaisujen arviointiin
  • ammattiasioita ymmärtävän keskustelukumppanin
  • tietoa mittaustulosten taustoista: mistä kertoo, miten voit vaikuttaa
  • ehdotukset siitä, miten ratkaisua voidaan lähteä hakemaan esimerkiksi prosesseihin , työmenetelmiin tai muihin asioihin
  • asiantuntijaverkoston tuen

Asiantuntijamme käytön maatalousyrittäjien työterveyshuollon tilakäynnillä maksaa Kela. Maatilan työntekijän olleessa kyseessä, maksu tilakäynnistä tulee yrittäjälle.
Palvelumaksuumme sisältyy arvonlisävero, joka ei vähennä Kela-korvauksen määrää, vaan työterveyshuollon toimija vähentää veron normaalin arvonlisäverokäytännön mukaan.

Lue lisää työterveyshuollosta Melan ja Työterveyslaitoksen sivuilta.