Tuottoennuste avuksi kausivaihtelun tasaamiseen

2 min lukuaika

Maidontuotanto· Tuotosseuranta· Työvälineet

Tuottoennuste kertoo maitotilan tuotos- ja eläinmäärän 12 tulevalta kuukaudelta..

Muut Tuotosseurantaraportit -kohdasta löytyvä Tuottoennuste-raportti ennustaa sekä maitomäärää, pitoisuuksia että lehmämäärää seuraaville 12 kuukaudelle. Raportti päivittyy kerran kuukaudessa alkukuusta.

Maidontuotannon tasaisuus läpi vuoden tuntuu tilan arjessa ja sopimustuotannon kautta myös maitotilissä. ProAgrian verkkopalvelujen Tuottoennuste-raportti näyttää sekä visuaalisen että taulukkomuotoisen ennusteen tilan maito- ja eläinmäärille seuraavalle 12 kuukaudelle.

Tuottoennuste-raportti kertoo kuukausittain

  • maitotuotoksen keskimäärin litraa/lehmä/päivä ja maitomäärän koko kuukaudelta
  • maidon pitoisuudet eli rasva- ja valkuaisprosentit
  • tuotantokauden vaiheen (DIM)
  • lehmien määrät - lypsävät, poikivat ja ensikot erikseen
  • hiehojen määrän kuukauden lopussa

Myös Valion sopimustuotantomäärä saadaan raportille näkyviin, jos tila päivittää sopimusmäärän ProAgrian verkkopalveluista löytyvään Tonkka-palveluun.
Ennuste maitotilistä on laskettavissa keskimääräisellä hinnalla.

Mihin ennuste perustuu?

Tuottoennuste ennustaa lehmäkohtaisesti maitotuotoksen jokaiselle tilan eläimelle tähänastisen tuotoksen, eläimen taustan ja geneettisen tason mukaan. Ennusteessa käytetään koelypsytietoja, jolloin uusimman koelypsyn on oltava kahden viime kuukauden ajalta. Lopputulokseen lehmäkohtaiset ennusteet lasketaan yhteen karjakohtaiseksi kuukausimääräksi.

Ennuste on sitä tarkempi, mitä paremmin lähtötiedot eli muun muassa poikimiset, siemennykset, umpeenlaitot ja tiineystarkastukset löytyvät tietokannasta. Ennuste ottaa nämä tiedot huomioon yhdessä poistojen ja eläinterveyden kanssa.

Näin hyödyt

Tuottoennuste on kätevä työkalu sekä kertomaan tuotannon tasapainosta tai tasapainottomuudesta että antamaan osviittaa maitotuloista.

Kaikille tuotosseurantaan kuuluville tiloille automaattisesti kerran kuukaudessa lasketun Tuottoennusteen hyötyjä ovat:

  • Raportilta saa ennusteen maitotiliksi budjetoinnin pohjaksi. Ennusteen voi kopioida vaikka exceliin.
  • Ennustettujen eläinmäärien perusteella voi arvioida tulevaa eläinvirtaa. Poikiiko lehmiä tasaisesti? Riittävätkö poikimakarsinat? Onko vasikkalassa riittävästi tilaa?
  • Miten tasaisesti maitoa tulee eri kuukausina? Jos maitomäärissä on heittoa, raportin perusteella voi arvioida, milloin heitot ovat suurimmat ja johtuuko heitto lehmämääristä vai kenties muualta.

Tasaiset poikimiset tarkoittavat tasaista eläinvirtaa. Eläinryhmäosastot eivät ole tyhjillään tai ylitäynnä. Lypsyruuhkaa ei tule robotille ja eläimet pysyvät terveempinä. Uudistushiehoja tulee sopivasti, jolloin myös ensikoiden opettaminen lypsylehmien tavoille ei painotu tiettyyn vuodenaikaan. Tasaisuus näkyy niin päivittäisessä työmäärässä kuin siementäjän, vasikkavälityksen ja rehufirmojen käyntitiheydessä.

Tuottoennustetta voit katsella omatoimisesti ProAgrian verkkopalveluista. Parhaan hyödyn saat siitä kysymällä ProAgrian maitoasiantuntijaa avuksesi tulkitsemaan tuloksia ja ennen kaikkea miettimään keinoja, jos ennuste ei näytä toivotulta.