Tuotosseuranta sai kiitosta kansainvälisessä auditoinnissa

3 min lukuaika

Uutinen· Tuotosseuranta

Kansainvälinen tuotosseurannan kattojärjestö ICAR (The International Committee for Animal Recording) toteutti Suomen tuotosseurannan toimijoiden auditoinnin maaliskuussa 2023. Suomalaiset käytännöt sekä tiivis yhteistyö alan toimijoiden välillä saivat kiitosta.

ProAgrian asiantuntija ottamassa tuotosseurannan naytteita robotilta

ICAR-auditointi 2023 sallii sertifikaatin käytön

Kansainvälinen tuotosseurannan kattojärjestö ICAR (The International Committee for Animal Recording) toteutti Suomen tuotosseurannan toimijoiden auditoinnin maaliskuussa 2023. Suomalaiset käytännöt sekä tiivis yhteistyö alan toimijoiden välillä saivat kiitosta.

Auditoinnin kohteena olivat ProAgrian lypsykarjan ja lampaiden tuotosseuranta, Faban lihakarjantarkkailu sekä lypsy- ja lihakarjan rakennearvostelu, Valion tuottajalaboratorio ja Mtech Digital Solutions Oy:n datanhallinta. Auditoijana toimi Xavier Bourrigan Ranskasta, joka vieraili viidellä tilalla, tuottajalaboratoriossa, ProAgrian siirrettävien maitomittareiden testauspisteessä ja haastatteli organisaatioiden avainhenkilöitä.

– Erityisen kiinnostavaa auditoijalle oli Suomessa käytössä oleva B-tuotosseurantamalli, jossa yrittäjä ottaa itse näytteet. Useimmissa ICAR:n jäsenmaissa näytteenotto on valtuutettujen teknikkojen hoitamaa, kertoo kehityspäällikkö Jaana Kiljunen ProAgria Keskusten Liitosta. Kehityskohteeksi nousi yrittäjien asianmukaisen näytteenoton varmistaminen esimerkiksi sukupolvenvaihdosten tai lypsyjärjestelmän muutosten yhteydessä.

Suomen omatoimisuuden mahdollistaa toimiva ja luotettava meijerimaitovertailu, jossa tilan mittaustuloksia vertaillaan säännöllisesti meijereiltä saatavaan tankkimaitomäärään.

Alan toimijoiden tiivis yhteistyö ja laadukas raportointi huomioitiin

Kiitoksia keräsi hyvä yhteistyö Mtechin, Faban, ProAgrian ja Valion välillä sekä laadukkaan tiedon varmistaminen. Erityisen vaikuttunut auditoija oli runsaasta raporttitarjonnasta yrittäjille sekä Mtechin Minun Maatilastani -ohjelmiston ominaisuuksista.

– Asiantuntijoiden ja maatilayrittäjien käyttämä Minun Maatilani -alusta nousi positiivisesti esiin ICAR-auditoinnissa sen kattavien palveluiden ansiosta. Vaikka Minun Maatilani on ICAR:n tuotosseurannasta erillinen palvelu, sen nähtiin tukevan maatilayrittäjiä merkittävällä tavalla ja auditoinnissa sitä pidettiin merkittävänä kilpailutekijänä myös kansainvälisillä markkinoilla, kertoo Mtechin varatoimitusjohtaja Jarkko Ilomäki. Erityiskiitosta sai järjestelmän monipuoliset raportointiominaisuudet ja integraatiot muihin järjestelmiin.

Myös laadunhallintavälineet, kuten laatupisteet, esikoodatut pikarit ja asiantuntijoiden työn seuranta sekä raportit saivat kehuja. Lisäksi hyvä yhteistyö laitevalmistajien toteuttamassa testaustoiminnassa herätti ihmetystä.

Meijereiden panostus näytelogistiikkaan ja maksuttomiin analyyseihin ainutlaatuista

Auditoija oli vaikuttunut tiiviistä yhteistyöstä Valion kanssa, automaattisesta datan siirrosta laboratorion ja tietokantojen välillä sekä meijereiden panostuksesta näytelogistiikkaan ja tuottajille maksuttomiin analyyseihin. Tämäkään ei ole kovin tavallista muualla. Valion laboratorio analysoi yli 80 % tuotosseurantanäytteistä, joten kaikkien meijereiden laboratorioita ollut tarpeen auditoida.

– Valion tuottajalaboratorio toimii SFS-EN ISO/IEC 17025 standardin mukaisesti. Auditoija oli vaikuttunut tulosten oikeellisuuden varmistamiseksi tehtävästä laadunvarmistuksesta, johon kuuluu myös ICAR:n järjestämiin pätevyyskokeisiin osallistuminen, kertoo Valion laboratoriojohtaja Anu Surakka.

Suomessa noudatetaan hyvin ICAR:n ohjeistuksia

Erityiskehuja saivat esimerkiksi keskitetty siirrettävien mittareiden testaus, laitteiden identifiointi, testausmuistutukset sekä osaaminen tällä saralla.

– Faban emolehmätarkkailun kautta kerätyn datan ansiosta on ollut mahdollista tuottaa jalostusarvostelut näille roduille. Erityisen ansiokkaana pidettiin tänä keväänä käyttöön otettua liharotujen genomista arvostelua. Laadukkaan punnitusdatan tuottamisessa tulee jatkossakin kiinnittää huomiota vaakojen tarkistamisen tärkeyteen, kertoo Faban tuoteryhmäpäällikkö Pirkko Taurén.

Liharotujen rakennearvostelu auditoitiin ensimmäisen kerran. Haasteena on vähentää rakennearvostelijoiden lukumäärää, jotta palvelu voidaan suorittaa kustannustehokkaasti. – Auditoinnissa kehotettiin kiinnittämään huomiota minimimäärään rakennearvosteluja per arvostelija vuodessa, toteaa Taurén.

Kaiken kaikkiaan Suomessa noudatetaan hyvin ICAR:n ohjeistuksia niin tuotosseurannassa kuin esimerkiksi lehmien rakennearvostelussa. Yrittäjillä ja asiantuntijoilla on käytettävissään lukuisia raportteja ja sovelluksia niin tiedon lähettämiseen kuin tulosten tarkasteluunkin.

ICAR on perustettu 1951 ja siihen kuuluu nykyisin 130 jäsentä 60 eri maasta. ICAR myöntää tuotosseurantaa tekeville tahoille sertifikaatin, jolla osoitetaan, että toiminta on ICAR:n ohjesäännön mukaista ja näin myös tulokset ovat vertailukelpoisia eri maiden välillä. Sertifikaatin edellytyksenä on auditointi viiden vuoden välein. ICAR kehittää ja määrittelee tuotosseurannan toimintatapoja eri työryhmissä, järjestää alan kongressin vuosittain ja mm. ylläpitää listaa hyväksytyistä mittalaitteista.

ICARin kotisivut https://www.icar.org/ ja kansainväliset vertailut: https://my.icar.org/

ICARin ohjesääntö on julkaistu ProAgrian kotisivuilla: https://www.proagria.fi/ohjesa...

Lisätietoja

Jaana Kiljunen, kehityspäällikkö, ProAgria Keskusten liitto, puhelin 050 398 2962, jaana.kiljunen@proagria.fi

Pirkko Taurén, tuoteryhmäpäällikkö, Faba Osk, puhelin 0400 614074, pirkko.tauren@faba.fi

Jarkko Ilomäki, varatoimitusjohtaja, Mtech Digital Solutions Oy, puhelin 040 7222276, jarkko.ilomaki@mtech.fi

Anu Surakka, laboratoriojohtaja, Valio Oy, puhelin 0103813119, anu.surakka@valio.fi