Tunne itsesi ja ymmärrä toista

2 min lukuaika

Johtaminen

Persoonallisuusanalyysillä potkua työyhteisöön

Lottajapossu rajattu

Varmasti useimmat meistä ajattelevat, että tunnemmehan itsemme ja toimintatapamme jo hyvin. Samanlaisia ajatuksia on läheistemme tuntemisesta. Haasteita kuitenkin ihmisten välisessä kommunikoinnissa piisaa ja juuri nämä kommunikointihaasteet aiheuttavat usein väärinymmärryksiäkin.

Tunnetko työntekijäsi?
Yhä useammassa maatilayrityksessä on palkattua työvoimaa. Työsuhteet ovat erilaisia, työntekijät ovat eri maista, on siis paljon asioita mitä yrittäjän tulee huomioida ja ymmärtää johtaessaan henkilöstöä. Kuitenkin riippumatta työsuhteista tai kotimaasta, on hyvä ymmärtää, että me kaikki olemme erilaisia persoonia ja meillä on tapamme toimia.

Esimerkiksi mietittäessä porukalla tuotantoprosessin kehittämistä, joku heittää nopeasti kehitysidean ja itse asiassa hetken kuluttua varmaan toisenkin. Toinen taas alkaa miettimään ensimmäisen idean toteuttamiskelpoisuutta. Kolmas saattaa varmistella, että olemmeko nyt ymmärtäneet asiat samalla tavalla.

Teetä persoonallisuusanalyysi
Tietoisuuden ja ymmärtämyksen lisääminen omasta ja työyhteisön jäsenten erilaisuudesta ja tavasta toimia auttaa rakentamaan toimivaa ja tuloksellista tiimityötä. Teettämällä Insights Discovery -profiilin eli persoonallisuusprofiilin itselle ja työyhteisöllä, saa jokainen henkilökohtaisen kehittymisen työkaluja työskentelyyn. Profiilin avulla voi ymmärtää itseään ja muita paremmin ja tunnistaa erilaisia toimintatyylejä organisaatiossaan. Ihmissuhdetaitojen kehittyminen vaikuttaa suoraan organisaation tulokseen.

"Sain lisää ymmärrystä itsestäni”
”Insights on lisännyt ymmärrystä itsestäni ja oman toimintatapani vaikutuksista muihin. En oikein tiennyt pitäisikö itkeä vai nauraa kun ensimmäisen kerran luin omaa profiiliani: juuri tällainen minä olen sekä hyvässä että pahassa! Moni asia on pistänyt miettimään, erityisesti omaan äkkipikaisuuteeni liittyen. Havainnoin muita nyt ehkä saman verran kuin ennenkin, mutta vähän paremmalla ymmärryksellä. Olen oppinut vähän paremmin, että missä kohtaa voi sanoa suoraan ja missä on parempi kohdella vähän enemmän silkkihansikkain. Olen kova lukemaan rivien välistä ja kaikkien kanssa se ei vaan toimi - joillain siellä rivien välissä on hirveästi sanomatta jäävää ja toiset taas ovat kuin avoin kirja. Insights-analyysien teettämisestä sekä itsellemme että työntekijöillemme on ollut vaikutusta siinä, että ymmärrän paremmin työntekijöiden tapaa reagoida asioihin. Kun seuraavan kerran teetämme nykyvahvuudestamme analyysit, haluan että niitä käydään syvemmin läpi asiantuntijan kanssa,” kertoo Lotta Iso-Tuisku, maatalousyrittäjä, Iso-Tuiskun tila.