Tärkein oppi on tullut yhdessä tekemällä

2 min lukuaika

Uratarinat

Sanna suoritti agrologiopintoihin kuuluvan harjoittelun ProAgriassa ja on sen jälkeen toiminut monipuolisissa asiantuntijatehtävissä ennen nykyistä talous- ja omistusjärjestelyjen asiantuntijan toimenkuvaa.

Uratarina Sanna Penttinen

Koulutukseltani olen agrologi (AMK) sekä kansainvälisen linjan käynyt europuutarhuri. ProAgria oli minulle tuttu paikka jo lapsuudesta, koska olen kotoisin lypsykarjatilalta ja tila kuului silloisen Maaseutukeskuksen karjantarkkailuun. Agrologiopintojen aikaan vuonna 2004 valitsin harjoittelupaikaksi ProAgrian ja sillä tiellä olen edelleen. Harjoittelun aikana talo ja ihmiset tulivat tutuiksi sekä työtehtävien monipuolisuus. Harjoittelujakson lopussa minulle tarjottiin sijaisuutta maitotilaneuvojan työhön. Otin työn vastaan ja suoritin agrologiopinnot loppuun työn ohessa.

Maitotilaneuvojan työssä sain käydä monenlaisilla maatiloilla. Työtehtäviin kuului mm. ruokintasuunnitelmat, laskelmat, rehumuistiinpanojen teko ja eläinten kuntoluokitus. Käynnit navetoissa olivat silmiä avaavia. Toimin samaan aikaan myös maatalouden asiantuntijana työterveyshuollon tilakäynneillä.

Muutamaa vuotta myöhemmin ProAgrialta vapautui kasvintuotannon asiantuntijan paikka. Sain paikan ja työnkuva muuttui viljelysuunnitelmien, EU-tukihakemusten, siemenviljelytarkastusten sekä kirjanpidon ja tilinpäätösten tekemiseksi. Välillä tein tämän työn ohessa sijaisuuksia myös maitotilaneuvonnan puolella. Kasvintuotannon asiantuntijan toimenkuvassa olen välillä syventynyt myös luomutuotantoon ja välillä toiminut talon tukivastaavana.

Olin poissa vanhempainvapaalla vuodesta 2010 vuoteen 2014. Tällöin mieheni kotitilalla toteutettiin sukupolvenvaihdos, ja pidimme lypsykarjaa vuoteen 2014 asti. Tämän jälkeen lehmien tilalle tulivat emolehmät, jotka mahdollistavat työskentelyn tilan ulkopuolella.

Muutamaa vuotta myöhemmin toimenkuvaani rajattiin koskemaan talousasiantuntijan työtehtäviä, jotta saisin syventää omaa osaamistani. Vuodesta 2018 alkaen olen keskittynyt vahvasti tilojen sukupolvenvaihdosten suunnitteluun. Siinä ohessa teen edelleen talousasiantuntijan työtä; verotusta, maksuvalmiuslaskelmia, investointitukihakemuksia jne.

Kaikista vaiheista työurani aikana on ollut hyötyä nykyisessä työtehtävässäni. Asiakaspalvelu, erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen, ymmärtämys erilaisista tuotantosuunnista sekä tuki- ja veroasioista helpottaa huomattavasti niin laskelmien tekoa kuin keskustelua asiakkaiden kanssa.

Uusiin työtehtäviin perehtyminen on tapahtunut työkavereiden avustuksella sekä työnantajan tarjoamia koulutuksia hyödyntämällä. Tärkein oppi on kuitenkin tullut työkavereiden kanssa yhdessä tekemällä sekä itsenäisesti työskentelemällä.

Työssäni on parasta joustavuus, vaihtelevuus, haasteet sekä ihanat työkaverit. Itselleni on ollut tärkeää, että työnkuvani on vaihdellut työurani aikana, se on pitänyt työn mielenkiintoisena. Työpäivä sisältää usein asiakastapaamisia joko asiakkaan kotona, toimistolla tai etäyhteyksin. Nykyisin teemme paljon asiakastyötä yhdessä työkavereiden kanssa tiiminä, mikä on erittäin opettavaista ja jakaa vastuuta. Asiakastapaamisten lisäksi työpäivään kuuluu erilaisten laskelmien tekoa ja asiakirjojen laadintaa, tilinpäätösaikaan tilinpäätösten tekoa.

Nykyinen toimenkuva on niin mielenkiintoinen, että haluan keskittyä siihen jatkossakin ja syventää osaamistani siihen. Olen erityisen kiinnostunut sukupolvenvaihdosprosesseista sekä verotuksesta kaiken kaikkiaan. Työnantaja on tehnyt urakehityksen mahdolliseksi antaen minun keskittyä niihin työtehtäviin, mistä olen kiinnostunut ja täydentämään osaamistani erilaisin täsmäkoulutuksin.