Tainionvirran-matkailuyritysten kehittämisryhmä laajenee – mukaan neljä uutta matkailun toimijaa Hartolasta ja Sysmästä

4 min lukuaika

Uutinen

Uusi hanke Tainionvirran II -yritysryhmähanke sai myönteisen rahoituspäätöksen Hämeen ELY-keskuksesta ja aloitti toimintansa vuoden 2020 alu

Tainionvirta ii

Mediatiedote 18.2.2020

Tainionvirran-yritysryhmähanke sai kaksivuotisen kehityshankkeen valmiiksi vuoden 2019 loppupuolella. Siinä Hartolan ja Sysmän alueella kuusi matkailualan yritystä päätti yhdistää voimansa alueen matkailun virkistämiseksi. Hyvien kokemusten johdosta yhteistä kehittämistyötä päätettiin jatkaa ja mukaan liittyi neljä uutta yritystä.

Uusi hanke Tainionvirran II -yritysryhmähanke sai myönteisen rahoituspäätöksen Hämeen ELY-keskuksesta ja aloitti toimintansa vuoden 2020 alusta. Nyt yhteiselle kehittämismatkalle ovat lähteneet: Camping Sysmä - Tmi Mian Matkailupalvelut, Hartola Golf, Krouvin lava & Camping, Rantalan Lomamökit, Tervalepikon Torpat, Vuorenkylän Purnu Oy, Timo Olkkonen ja uusina yrityksinä Linnanrauha Oy, Linnakoirat Oy, Ilola Inn sekä Sysmä Marina. Hankkeen budjetti on 200 250 €.

Matkailupalvelujen kehittäminen jatkuva prosessi

Ensimmäisen hankkeen aikana ymmärrys ja osaaminen monikanavaisesta markkinoinnista kasvoi merkittävästi. - Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa toi nopeasti myös myyntiä. Verkottuminen matkailualan yritysten kanssa ja yhteisten tuotteiden ja palvelukulttuurin luominen alueelle toteutui hienosti. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä kehittämistä ja ottaa mukaan lisää alueen merkittäviä matkailuyrittäjiä, kertoo Hartola Golfin toimitusjohtaja Tera Heinonen kokemuksistaan.

Ensimmäisen hankkeen aikana havaittiin, että emme löytäneet yhteistä näkemystä siitä, millä kärjellä alueen matkailua tulisi viedä markkinoille. Kahden vuoden aikana pidettiin useita eri palavereja, joissa käsiteltiin asiaa monelta eri näkökulmalta. - Uudessa hankkeessa alueen tarjontaa palastellaan eri teemojen kesken: koiraystävällisyys, luontoliikunta ja Päijänne. Jatkossa uudet yhteiset matkailutuotteet monipuolistavat ja kasvattavat yritysten liiketoimintaa, vahvistavat sekä tehostavat markkinointia ja parantavat palvelutarjontaa hankkeessa mukana oleville yrityksille, kertoo hankkeen projektipäällikkö Maija Pitkonen ProAgria Etelä-Suomesta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan uutta näkemystä, markkinointi- ja palvelumuotoilukoulutusta sekä yrityskohtaista koulutusta ja toimia. Ryhmä hakee oppia ja ideoita myös ulkomailta. Ensimmäisen hankkeen ammattimatkat koettiin hyvin antoisina uuden oppimisen näkökulmasta sekä ne lisäsivät yritysten välistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Yritysten omat yrityskohtaiset toimenpiteet tukevat yhteisiä tavoitteita. Jokainen yrittäjä jakaa yhteisissä tapaamisissa omaa osaamistansa ja yrityskohtaisessa konsultoinnissa saatua tietoa muille ryhmäläisille. Näin saamme yrityskohtaisista toimista mahdollisimman laajan hyödyn koko ryhmälle.

- Vertaistuki ja keskinäinen sparraamisen yrittäjien kesken on tärkeää. Tämä tunne on vahvistunut entisestään ensimmäisen hankkeen aikana. Yhteistyön tekeminen on mahdollista vasta, kun tuntee riittävästi toisen yrityksen toimintaa ja pystyy luottamaan kumppanin toimintaan sekä laatuun. Yrittäjien törmäyttäminen vie aikaa, kertoo Jouni Hokkanen.

Huippuosaamista alueelle

Konsultoinnissa hyödynnetään Visit Finlandin valmentaja-akatemian kouluttajia sekä alueellista matkailun osaajaa Päivi Koskelaa, jonka tehtävänä on toimia yrittäjien tukena ja auttaa yhteistuotteiden operatiivisten asioiden yhteensovittamisessa. - Matkailu- ja ohjelmapalveluyritysten verkottuminen ja ajankohtaisen asioiden sekä hiljaisen tiedon jakaminen ryhmän sisällä, on erityisen tärkeää. Yritysryhmähanke mahdollistaa merkittävän tuen toiminnan kehittämiseen, sillä verkostomainen rakenne tuo voimaa. Ryhmä tuo myös vaativaan muutosprosessiin tarvittavaa taustatukea, kertoo Päivi Koskela.

Yrittäjät kehittämistyön vetureina

- Sysmän ja Hartolan kunnissa toteutettiin pyöräilyreitistöjen ja -matkailun kehittämiseen liittyvä kehittämishanke. Sen mukaan alueella on selkeä mahdollisuus kehittyä ja profiloitua laadukkaana pyöräilykohteena. Mielestäni on erittäin hyvä asia, että yritykset hyödyntävät selvitystyön tuloksia, ja vievät asioita tuotteistuksen kautta asiakasrajapintaan. Matkailua kehittämällä saadaan positiivisia vaikutuksia koko alueelle,” sanoo Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki.

- Erikoistuminen matkailualalla mahdollistaa kannattavien asiakassegmenttien löytämisen. Tästä hyvänä esimerkkinä on Hartolan brändääminen koiraystävälliseksi kunnaksi. Koiraharrastajat löysivät nopeasti tiensä Hartolaan ja sana kunnan koiraystävällisyydestä levisi sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin. Tainionvirran yritysryhmän yrittäjät ovatkin avainasemassa tarjoamassa palveluja tälle uudelle kohderyhmälle”, kertoo Hartolan kunnanjohtaja Merja Olenius.

Yritysryhmähanke erinomainen työväline yritystoiminnan kehittämiseen

- Parasta yritysryhmähankkeissa on se, että ne kannustavat yhteistyöhön. Julkisen rahoituksen osuus on 75 % yritysryhmähankkeen hyväksytyistä kustannuksista, loppu jää yritysten maksettavaksi. Jo edellisen hankkeen aikana nähtiin, että yrittäjät kokivat saavansa lisäarvoa yhteisestä tekemisestä. Paras osoitus sille on, että kaikki yrittäjät halusivat jatkaa uudessa hankkeessa, kertoo Päijänne Leaderin toiminnanjohtajan Anu Taipale.

Yrittäjät:

Camping Sysmä - Tmi Mian Matkailupalvelut, Mia Tommola
Hartola Golf, Tera Heinonen
Ilola Inn, Timo Lauri
Linnanrauha, Päivi Koskela
Linnakoirat Oy, Sanna Paananen
Matti Punakallio Ky, Krouvin Camping, Matti Punakallio
Rantalan Lomamökit, Jouni Hokkanen
Sysmän Marina, Tomi Heino
Tervalepikon Torpat, Taina ja Vesa Blomqvist
Vuorenkylän Purnu Oy, Timo Olkkonen

Lisätietoja:

ProAgria Etelä-Suomi, Maija Pitkonen, 0400 461 707, maija.pitkonen@proagria.fi
Hartolan kunta, Merja Olenius, 044 743 2217 merja.olenius@hartola.fi
Sysmän kunta, Marketta Kitkiöjoki, 044 713 4504, marketta.kitkiojoki@sysma.fi
Päijänne Leader, Anu Taipale, 040 764 2462. anu.taipale@paijanne-leader.fi