ProAgrian strategiakonsultit yrittäjien kumppaneiksi selkeyttämään yrityksen suuntaa ja yhdistämään tuotannon, talouden ja johtamisen.

2 min lukuaika

Uutinen

ProAgria tuo viljelijöille ja maaseudun yrittäjille yrityksen strategiaan erikoistuneet asiantuntijat.

Strategiaplusartikkeliteksti2

ProAgria tuo viljelijöille ja maaseudun yrittäjille yrityksen strategiaan erikoistuneet asiantuntijat. Strategia+ -konsulttiverkosto muodostaa uudenlaisen, yrityskokonaisuutta strategisesti kehittävän palvelun. Yhteistyössä konsultin kanssa asiakas saa selkeän suunnan ja tiekartan toimintansa kannattavaan kehittämiseen. Kokemukset ja saavutetut tulokset ovat erittäin kannustavia. Verkosto toimii valtakunnallisesti ja siinä on tällä hetkellä 15 strategiakonsulttia.

- Strategiaosaajat ovat asiakkaidemme kanssakulkijoita, innostajia ja luotettavia sparrauskumppaneita, sanoo ProAgrian johtamispalveluista vastaava johtava asiantuntija Antti Sipponen ProAgria Keskusten Liitosta ja jatkaa, - Tarve Strategia+ -verkostolle on syntynyt asiakkaiden toimintaympäristön nopeasta muutoksesta ja siinä tarpeesta analysoida syvällisesti strategisia suuntia ja valita erilaisia kehityspolkuja ja -askelmia. Maatalouden rakennemuutos, kuluttajien uudenlaisiin tarpeisiin vastaaminen, teknologian ja digitalisaation tuoma murros sekä ilmastonmuutos ja sen vaikutus uudenlaisiin toimintatapoihin ovat esimerkkejä näistä vaikuttavista megatrendeistä.

Verkoston erityinen vahvuus on tuotannon, talouden ja johtamisen osaaminen maataloussektorilla. Strategiatyö perustuu talouden tunnuslukujen analysointiin, toimialan kehitystrendeihin sekä johtamiseen. - Asiakas saa konsultin avulla paitsi konkreettisen vision tulevaisuudesta myös selkeän kuvan nykytilanteestaan ja mahdollisuuksistaan. Toimenpideohjelman aikataulu yltää 5-7 vuoden päähän, ja sen avulla on helpompi varautua muutoksiin, sanoo ProAgrian talouspalvelujen kehittämisestä vastaava johtava asiantuntija Ari Nopanen.

Vahvasti mukana tilan kehittämisessä

ProAgrian johtavan asiantuntijan Ari Nopasen ja Lasse Lukkarin yhteistyö alkoi jo vuonna 2003. Talouspuolelle painottuneiden strategisten visioiden avulla tilan toimintaa on kehitetty emakkosikalasta lihasikalaksi eri vaiheiden kautta.

- Yhteistyömme alussa analysoimme tuloksia ja suunnittelimme investointeja, lisämaiden hankintaa ja laajennuksia. Arilla on käytössään paljon dataa ja yrittäjäverkostoja, joista on ollut todellista hyötyä, sanoo Lukkari.

Vuosien varrella yhteistyö on tiivistynyt vahvaksi. Joskus suunnitelmat ovat voineet olla jopa utopistisia ja niitä on paljon, mikä on Lukkarin mukaan tarpeen. Kymmenestä suunnitelmasta riittää, kun yksi jalostuu käytännössä toimivaksi ratkaisuksi.

Strategia+ -tiimi auttaa katsomaan tulevaisuuteen

Strategia+ -konsulttiverkostoa johtaa ProAgria Itä-Suomen talouden ja johtamisen asiantuntija Marika Joensuu. - Johtava ajatuksemme on, että asiakkaamme näkevät kanssamme uudet mahdollisuudet, yrityskokonaisuuden ja selkeät kehittämisen askelmat. Autamme asiakkaitamme onnistumaan. Uskomme vahvasti, että saamme luotua asiakkaillemme uutta lisäarvoa yrittämiseen, sanoo Joensuu.