ProAgria Etelä-Suomen arjen henkilöstöjohtamisen palvelut

2 min lukuaika

Johtaminen

Katso, miten voisimme olla avuksesi henkilöstöasiossa.

Essi jokela 14 0

Henkilöstöjohtamiseen liittyvissä asioissa tukenasi ovat HR-asiantuntijamme. Tutustu palveluihin ja ota rohkeasti yhteyttä. Voit jättää meille myös yhteydenottopyynnön lomakkeella.

Henkilöstöstrategian luominen

Henkilöstöstrategian luominen painottuu tulevaisuuteen. Jos henkilöstökokonaisuus ei vielä ole osana yrityksen strategiaa, kannattaa tämä osio suunnitella yhdessä HR-asiantuntijoidemme kanssa.
Henkilöstöstrategiassa määritetään työvoiman tarve ja keinot tarpeen täyttämiseksi, palkkaamalla vai ulkoistamalla. Mikä on tarve tulevaisuudessa?
Palvelu on tarkoitettu
muutostilanteisiin, kun tarvitaan päätöksiä tulevista resursseista
henkilöresurssien varautumiseen
kaikille yrittäjille, joiden työmäärä on vähitellen tai äkisti kasvanut nykyisellä työvoimalla tehtynä hallitsemattomaksi.

Työvoimaresurssien kartoitus

Tilan resurssit kartoitetaan ja pohditaan, mihin ne riittävät ja mihin niissä pitäisi suunnata. Voi olla myös tulipalojen sammuttelua.
Palvelu on tarkoitettu
yrittäjille resurssien käytön selventämiseen ja hukan vähentämiseen
työntekijän tai harjoittelijan palkkaamiseen
akuuttiin työvoimatilanteen muutokseen

SOP työohjeet

Tehdään täsmälliset työohjeet. Työohjeilla minimoidaan työvaiheiden virheitä ja sen kautta hukkia. Työohjeet voidaan tehdä koskemaan yhtä tai useampaa tilan työprosessia.
Palvelu on tarkoitettu
toimintatapojen yhtenäistämiseen, virheiden vähentämiseen ja toiminnan tehostamiseen
uuden työntekijän perehdyttämisprosessin parantamiseen

Valkotaulupalaveri

Käydään läpi koko yritystoiminta ja vastuut: kuka tekee, mitä ja milloin? Valkotaulupalaveri on jatkoa yrityksen strategiatyölle. Pitkän aikavälin tavoitteet kirkastetaan koko henkilöstölle ja asetetaan tavoitteet lyhyemmälle aikavälille.
Palvelu on tarkoitettu
sujuvampaan työarkeen
suunnitelmallisempaan rytmiin, jolla päästään kiinni työn hukkaan
työ- ja vapaa-ajan suhteen tarkasteluun
työstressin hallinnan parantamiseen

Prosessikuvaukset

Käydään läpi tarkasteltava prosessi ja arvioidaan, miten tekeminen saadaan sujuvammaksi.
Palvelu on tarkoitettu
työntekotapojen tarkasteluun tavoitteena sujuvammat toimintatavat
hukan poistamiseen, ajan- ja materiaalin säästöön sekä vahvuuksien löytämiseen
Kysy lisää asiantuntijoiltamme:
Kirsi Sinisilta (maaseutuyritykset)