Ota budjetointi osaksi talouden suunnittelua

2 min lukuaika

Uutinen

Budjetointia tehdään maatiloilla suhteellisen harvoin. Mikä on tilanne teillä?

Hands 1838658 1920

Budjetointia tehdään maatiloilla suhteellisen harvoin. Syyksi tähän usein sanotaan, että eivät ne rahat budjetoinnilla lisäänny tai ettei paljon ole budjetoitavaa. Erityisen tärkeää budjetointi onkin juuri silloin, kun maksuvalmiuden kanssa on haasteita. Budjetti auttaa hahmottamaan kuukausitasolla tulo- ja menorakennetta sekä maksuvalmiutta. Budjetoinnissa huomioidaan tulojen ja menojen lisäksi myös lainanlyhennykset ja investoinnit. Kun kuukausitasolla on kassan tilanne selvillä, pystytään helpommin varautumaan haasteellisempiin aikoihin ja miettimään ajoissa esimerkiksi maksuohjelmiin muutoksia. Toisaalta huolellinen budjetointi ja suunnittelu auttaa myös valmistautumaan esimerkiksi tuleviin investointeihin ja tuotantosuunnan muutoksiin.

Kun tapahtuu muutoksia

Talouden suunnittelu ja budjetointi ovat tärkeitä erityisesti silloin, kun tilan toiminnassa tapahtuu jotain muutoksia. Tuotantosuunnan vaihtuessa muutoksia tulee sekä tulo- että menorakenteeseen. Näitä muutoksia ja niiden vaikutuksia kassaan on hyvä miettiä yhdessä asiantuntijan kanssa.

Sukupolvenvaihdoksen jälkeen uudelle yrittäjälle on myös paljon hyötyä budjetoinnista. Kun yrittäjänä toimiminen on vielä uutta, on ensimmäisen vuoden kulu- ja menorakennetta syytä tarkastella jo hyvissä ajoin. Maatalouden kassavaroja ei aloittavalle yrittäjälle ole yleensä juuri kertynyt. Tästä syystä on hyvä miettiä kuukausitasolla sitä, mihin rahaa tarvitaan ja miten rahoitetaan ensimmäisen vuoden toiminta ja esimerkiksi tuotantopanosten hankinta ensimmäiselle kasvukaudelle.

Valiolaiset tilat

Valiolaisia maitotiloja koskevan sopimustuotannon myötä monet maitotilat ovat uuden tilanteen edessä. Maksuvalmiuden varmistaminen vaatii eri tavalla suunnittelua kuin tähän asti. Tuottoihin vaikuttaa entistä enemmän poikimisten ajankohdat ja tuotannon tehostamista rajaa monilla tiloilla sopimusmäärä. Tuottoennuste, josta saadaan arvio kuukausittaisesta maitomäärästä, on hyvä pohja tulojen arviointiin maitotiloilla. Tuottoennusteen ja budjetoinnin yhdistämisellä saadaan hyvä arvio kuukausittaisesta

Yhtiöittämisen yhteydessä

Maatilan yhtiöittämisen yhteydessä budjetointia tulisi tarkastella paitsi aloittavan yhtiön kannalta niin myös lopettavan maatalouden osalta. Tärkeä on muistaa myös yksityistalouden rahoitus, jos osakeyhtiöstä ei heti pystytä nostamaan palkkaa. Budjetointi on hyvä työkalu myös tähän vaiheeseen, kun selvitetään tulojen ja menojen kohdistumisia osakeyhtiöön, maatalouteen sekä yksityistalouteen.