Mitä LEAN on tuonut tilalle käytännössä?

2 min lukuaika

Johtaminen

Se, millä on vaikutusta töiden sujuvuuteen ja hukan poistamiseen on Leania parhaimmillaan.

Picnus

Mitä LEAN on tuonut Picnus Oy:n tilalle?

Tiina Soisalo
Valtakunnallinen huippuosaaja, maitotilat

Se, millä on vaikutusta töiden sujuvuuteen ja hukan poistamiseen on Leania parhaimmillaan.

- Ensinnäkin muistetaan, ettei ole sitä yhtä ainoaa tapaa tehdä oikein, joten tilalla otetaan mieluusti ideoita vastaan toimintatavoista, sanovat Saara ja Kyösti Marttila Picnus Oy:stä.

- Ajatuksia muutoksiin tulee nuorilta herkästi, joita taasen vanhemman väen pitää miettiä enemmän, voisiko todella meillä tehdä noin?

Tilalla on palavereita aamuisin kahvikupin äärellä ja siinä käydään päivien päälinjoja lävitse. Jokaisella on roolinsa tilan töissä ja pyritään siihen, että kukin saa tehdä niitä töitä, mistä pitää. Rutiinit pyritään saamaan mielekkäiksi ja sujuviksi, tosin aina löytyy niitä pakollisia töitä, jotka vain pitää tehdä. Juuri niiden kohdalla on hyvä miettiä, voisiko ne työt tehdä toisella tavalla. Tilalla WhatsApp on kaikilla tilalla työskentelevillä käytössä. Se väline toimii nopeasti monessa tilanteessa.

Ratkaisuja
Tilalla on pyritty tekemään helposti eläinten siirrot navettojen välillä. Tämä on tärkeää, sillä sen ansiosta viikoittain tehtäviä siirtoja pystyy tarvittaessa tekemään yksinkin.

Välitysvasikat on tilalla sijoitettu vasikkatilaansa igluihin. Nyt mietitään tilan työntekijä Joonalta Sahalta tullutta ehdotusta teuraslehmien sijoittamista omaan tilaan odottelemaan teurasauton tuloa. Näin otettaisiin parhaiten tautiriskit hallintaan. Mietinnässä on myös karsinoiden numerointi, jotta olisi helpompi kertoa eteenpäin mahdollisista ongelmista tietyllä eläimellä tietyssä karsinassa.

Työ ei saa olla pelkkää puurtamista. Yhteishenkeä Picnuksella pidetään yllä muun muassa kylvökauden päättäjäisten merkeissä, sauna- illoissa sekä kaikille annetaan mahdollisuus osallistua alan tapahtumiin. Loma-aikoja pystytään sopimaan nopeasti ja puolin ja toisin löytyy joustonvaraa työaikoihin.

Näitä leanvälineitä Picnuksen tilalla muun muassa käytetään:

  • Valkotaulut

Valkotaulut ovat navetalla ja sikalalla käytössä. Niihin on merkittynä päivittäisiin rutiineihin vaikuttavia asioita, kuten eläinten lääkitykset ja erityistarkkailua vaativat eläimet.

  • Ohjeistukset ja järjestys

Tiloilla ohjeistukset ovat näkyvissä. Tiloissa ylläpidetään hyvää järjestystä, turha ylimääräinen tavara on poistettu. Lypsyrobottien lähellä ovat siellä tarvittavat työkalut pakissaan, käytön jälkeen ne myös pakkiin palautetaan.