Megatrendit ja kuluttajatieto

1 min lukuaika

Koulutukset

Tulevaisuusvalmennuksen osio

Stulevaisuusvalmennuselinaartikkeli 2

Megatrendit ja kuluttajatietoa päätöksenteon tukena

Haluatko olla tulevaisuuden tuottaja tai ruokayrittäjä suomalaisessa ruokaketjussa?
Tarjoamme Tulevaisuusvalmennusten hyötynä
 • Kuluttajan ostotietoa ja tulevaisuuden trendejä
 • Asiakasymmärryksen vahvistumista – kuka on minun asiakkaani nyt ja tulevaisuudessa?
 • Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen perustuu asiakasymmärrykseen - ja sen kautta kannattavaan toimintaan
 • Millä perusteilla asiakkaat valitsevat suomalaisen ruuan ja lähiruuan?
 • Markkinointiosaamisen lisääntyminen
 • Jatkotyöskentelyssä ProAgrian asiantuntijoiden osaamisen, kaupan kontaktit ja verkostot
 • Suomalaisen ruuan menestystarinoita esille S-ryhmän, ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten medioiden kautta
 • Lisävalmiuksia viestiä kuluttajille vastuullisesta ruuantuotannosta – yritysimagon vahvistuminen
Seminaari ti 14.1.2020 klo 10 - 15 Hämeenlinna, Hauho, Hahkialan Kartano, Hahkialantie 30
Asiakasymmärrys haltuun – tulosta tulevaisuuden ruokayrittäjänä/maatilana
 • Ruokailmiöt – näkymiä ruokavalintoihin
 • Kuluttajaryhmien odotukset, asiakasymmärrys ja –ryhmät
 • Kuinka paljon vähittäiskauppa ostaa pk-sektorilta tällä hetkellä Suomesta?
 • Elintarvikesektorin kilpailutilanne
 • Askelmerkit vähittäiskauppayhteistyöhön - vähittäiskauppa ostajana, reunaehdot, toimintatavat ja vaatimukset
 • Suomalaiset ruoka-alan yrittäjät Suomessa ja osana kansainvälisiä markkinoita
Ensimmäinen työpaja ti 4.2.2020 klo 10 - 15 Vantaa, Tikkurila, Urheilutie 6
Suomalaisella ruualla on tekijät ja kasvot – suomalaisella ruualla on tarinat
 • Tarinat puhuttelevat – esimerkkejä ruokatarinoista
 • Esimerkkejä onnistumisista ja haasteista
 • Miten meillä kerrotaan suomalaisesta ruuasta?
 • Miten kerron oman tarinani?
Toinen työpaja ke 4.3.2020 klo 10 - 15 Hyvinkää, Knehtilän tila
Miten parannan maatilan tai ruuantuotannon imagoa?
 • Ympäristönäkökulma
 • Hyvinvointinäkökulma
 • Vesistön merkitys
 • Taloudellinen/yhteiskuntavastuullinen merkitys
 • Kuluttajatiedon hyödyntäminen
Oman yrityksen imago näkyväksi – luonnosinfograafi