KYSYIMME: Miksi luomuperuskurssi kannattaa käydä?

ProAgria järjestää luonnonmukaisen tuotannon peruskursseja helmi-maaliskuun aikana ympäri Suomea. Kysyimme ProAgria Itä-Suomen luomun erityisasiantuntija Pirkko Tuomiselta luomukursseista.

Kysyimme luomu

Miksi luomuperuskurssille kannattaa osallistua?

Luomuperuskurssille kannattaa osallistua, jos luomumenetelmät kiinnostavat. Kurssilla käydään läpi muun muassa viljelykiertoa, kasvienvuorotteluasiaa, biologista typensidontaa, mekaanista kasvinsuojelua, kierrätyslannoitteiden ja orgaanisten lannoitteiden käyttöä. Luomukurssin käyminen ei edellytä luomuun siirtymistä, eikä sitouta mihinkään. Kursseille voi myös tulla muuten vain hakemaan tietoa luomusta. Toki kurssi täyttää myös luomusitoumuksen koulutusvaatimuksen, jos on aikeissa aloittaa luomutuotantoon siirtymisen omalla tilallaan.

Löytyykö luomusta kiinnostuneita Itä-Suomesta?

Edellisellä rahoituskaudella luomuperuskursseilla oli kävijöitä hyvä määrä. Uudella rahoituskaudella sitoumusehdot ovat muuttuneet Itä-Suomen näkökulmasta paljon, mikä on vähentänyt intoa luomuun siirtymiseen. Haasteellisimmaksi on tullut toteuttaa myyntikasvivelvoite ja samalla heikentynyt markkinatilanne vaikuttaa mielenkiintoon viljellä luomuna.

- Todennäköisesti tavanomainen viljely ja luomuviljely tulevat jatkossa lähentymään toisiaan, kun luomumenetelmiä otetaan käyttöön myös tavanomaisella puolella, Tuominen uskoo.

Hänen mukaansa myös maatalousalaa opiskelevien olisi hyvä käydä luomuperuskurssi perustiedon hakemisen kannalta.

Tuomisen mukaan suurta luomubuumia tuskin tullaan näkemään lähivuosina Suomessa eikä muissakaan EU-maissa. Erityisasiantuntijan mukaan kuitenkin mielenkiinto luomumenetelmiin tulee lisääntymään tuotantopanosten hintojen ollessa korkealla tavanomaisen tuotannon puolella.

Miten luomukurssi valmistaa osallistujia luomuviljelyn mahdollisuuksiin ja haasteisiin tulevaisuudessa?

Luomuperuskurssin käynyt saa perustiedot luomusta, periaatteet kasvinsuojelusta ja lannoituksesta luomumenetelmin sekä kasvinvuorotuksesta. Osallistuja saa myös tiedot luomun lakipykälistä, joita täytyy noudattaa luonnonmukaisessa tuotannossa. Kurssilla saatavilla tietotaidoilla voi lähteä suunnittelemaan oman tilan luomutuotantoa ja tilan siirtämistä luomuun. Omien peltojen ja olosuhteiden tunteminen korostuu erityisesti luomutuotannossa.

- Luonnonmukainen tuotanto on jatkuvaa oppimista, Tuominen lisää.

Mitä luomusitoumusehdot edellyttävät?

Luomusitoumusehdot edellyttävät luomutuotantoon sitoutumista viideksi vuodeksi, luomuperuskurssin käymisen (vähintään viisi kasvipäivää) ja lisäksi kaksi luomukotieläinkurssipäivää, jos eläimiä on siirtymässä luomuun. Sitoumusehdot edellyttävät luonnonmukaisen tuotannon ehtojen noudattamista. Luomutuotantoehdot perustuvat EU:n laajuiseen EU-asetukseen, jossa on määritetty, kuinka täytyy toimia, jotta tuotanto on luomua. Sitoumusehdon vaatimuksiin kuuluu täydennyskoulutuksen käyminen tai Luomu-Neuvon hyödyntäminen sitoumuskauden aikana. Tämä koskee myös aikaisemmin luomussa olleita tiloja.

Mitä tavanomaisesta viljelystä luomuun siirtyvän viljelijän kannattaa huomioida?

Tärkeintä on pohtia, mitä haluaa luomulta ja mitä sillä tavoittelee. Mitä haluaa viljellä ja mitkä olisivat mahdolliset jatkossa viljeltävät myyntikasvit. Sen perusteella voidaan alkaa miettimään viljelykiertoa, lannoitusta ja kasvinsuojelua. Viljelyyn liittyvät haasteet ovat pitkälti ratkaistavissa, kun tavoite on selkeä. Kotieläinpuolella on tärkeää huomioida rehun saatavuus eläimille. Suunnittelu ja hallitusti luonnonmukaiseen tuotantoon siirtyminen ovat tärkeintä.

Kumpi kurssi herättää enemmän mielenkiintoa: Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi vai luonnonmukainen kotieläintuotanto -kurssi?

Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssilla on yleensä enemmän osallistujia, koska yleensä kasvintuotanto siirretään ensin luomuun. Osa tulee sitten myöhemmin kotieläinpuolen kurssille.

Millaisia kokemuksia aiemmat osallistujat ovat saaneet kursseista?

Monet kertovat saaneensa paljon uutta tietoa ja asiaa luomusta. Kurssilla saatavat luonnonmukaisen tuotannon perustiedot antavat pohjan tilan tuotannon suunnittelulle. Osa tilallisista käy kertaamassa asioita ja hakemassa uutta tietoa.

ProAgrian järjestämät luomukurssit 2024: ProAgria | Luomukurssit 2024