Oivalluksia tulevaisuuteen

2 min lukuaika

Johtaminen· Koulutukset· Uutinen

Tulevaisuusvalmennuksen Strategia- ja johtaminen -valmennuspolulla pohdimme arvoja ja tahtotilaa. Mitä me oikeasti haluamme niin paljon, että olemme valmiita luopumaan jostain muusta?

Paakirjoitus Arto Karila ja Sanna Lento Kemppi kuva Saara Lavi

Kuva: Saara Lavi

Tänä vuonna kohtasimme asiakkaitamme ja yrittäjäjäseniämme viidessä eri tulevaisuusvalmennuksessa eri puolilla Suomea. Saamiemme palautteiden perusteella on ilo todeta, että valmennus oli mitä merkityksellisin oppimisenpaikka. Yhdessä pohdimme toimintaympäristön muutosta, muutosvoimia, asioiden kehittymistä tulevaisuudessa ja todennäköisyyksiä. 

Valmentamisen ja yhteisten keskustelujen myötä eräälle monialaisen yrityksen yrittäjälle kirkastui toimenpideohjelma, jolla kehittää tilaa. Hän oivalsi oman yrityksensä kohdalta, miten strategisen, operatiivisen ja tekemisen tason mietintä yhdistetään suunnitelmaksi. Eräs toinen yrittäjä ideoi innovatiivisia kehittämisaihioita. Näillä valmennukseen osallistuneilla yrittäjillä on tulevaisuudessa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tarttua omaksi tuntemiinsa asioihin.

Useat Tulevaisuusvalmennukseen osallistuneet maatilat olivat laajentaneet tai aikoivat laajentaa asiakaskuntaansa. Asiakasymmärrys-valmennuspolun teemat herättivätkin vilkasta keskustelua ja S-ryhmän esitykset havainnollistivat, mitä ja millaisia tuotteita eri asiakassegmentit ostavat. Asiakasymmärryksen vahvistaminen edellyttää yrittäjiltä aktiivista vuoropuhelua omien asiakkaiden kanssa. Kaupan keräämä data on arvokasta yrityksen johtamiselle erityisesti päätöksenteossa, kun valitaan jakelukanavia tai kehitetään tuotteita.

Tulevaisuusvalmennuksen keskusteluissa nousi monesti esille kumppanuus ja yhdessä tekeminen. Kumppanuuden kautta yrittäjä saa lisää osaamista yritykseensä, kustannustehokkuutta ja ennen kaikkea mahdollisuuden jakaa henkistä riskiä. Hyvässä kumppanuudessa voi luottamuksella peilata omia ajatuksia, oivaltaa uusia asioita ja saada varmuutta vaikkapa oman yrityksen strategisiin valintoihin. Myös ProAgrian yrittäjä- ja yritysjäsenyyden kautta on mahdollista kerätä itselleen tällainen kumppanuusverkosto, jossa on mukana yrittäjäkollegoja ja monialaisista asiantuntijoita.