Maatilayrityksissä johtamistaidot ovat nyt erityisen tärkeitä

2 min lukuaika

Johtaminen· Uutinen

JO1 A8496


Johtamisen merkitys korostuu nykyisissä maatalousyrityksissä.

”Vakaiden hintojen vallitessa käytännön tekeminen oli yrityksissä keskiössä. Nyt maatilan johtaminen on saanut uuden merkityksen muuttuvien hintasuhteiden, muuttuvien markkinoiden sekä muuttuvan sääntelyn velloessa ympärillä”, kommentoi johtamisen asiantuntija Timo Pajula ProAgria Etelä-Pohjanmaalta.

”Tällä hetkellä yrittäjältä vaaditaan näkemystä siitä, mitä tavoitellaan ja millä strategialla saavutetaan paras tulos tuotantoon uhratuilla resursseilla. Tärkein, joustavin ja myös haavoittuvin resurssi ovat ne ihmiset, jotka yritystoimintaa pyörittävät”, kertoo Sari Morri henkilöstöjohtamisen asiantuntija ProAgria Etelä-Pohjanmaalta.

”Kyllä maatilayrityksen avainhenkilöitä ovat yrittäjät itse. Tiloilla on tarve pohtia, miten huolehditaan siitä, että tämä voimavara pysyy kunnossa? Avain kunnossa pysymiseen lähtee itsensä johtamisesta. Yritystoiminnan kauaskantoinen suunnittelu ja tietoinen huolenpito niin omista kuin henkilöstön voimavaroista edesauttaa yritystoiminnan jatkumista myös vaikeiden aikojen ylitse.”

Yrittäjän on tunnettava itsensä ja kyettävä johtamaan itseään, jotta hän voi johtaa muita ihmisiä.

”Ihmisten ja itsensä johtamista voi parantaa siten, että tutustuu itseensä paremmin, näkee omat vahvuudet ja toisaalta hyväksyy omat puutteensa, ja on valmis kehittämään osaamistaan ja ajattelutapojen muutosta.”

Motivoitunut ja työhönsä tyytyväinen työntekijä on työyhteisölle tärkeä voimavara.

”Motivoitunut henkilö, jolle työn päämäärät ja tavoitteet ovat selvillä, on myös lähtökohtaisesti parempi itsensä johtaja, innovatiivisempi ja aktiivisempi työntekijä. Tätä tärkeää voimavaraa kannattaa aktiiviesti johtaa, koska sen avulla parannetaan yrityksen pitovoimaa, ja saavutetaan pidempiä sekä kestävämpiä työsuhteita”, toteaa Timo Pajula.

ProAgria tarjoaa apua tilan johtamisen vahvistamiseen ja strategian selkeyttämiseen. Ota yhteyttä!