Maatilayrittäjät ovat kiinnostuneita edistämään kiertotaloutta

2 min lukuaika

Uutinen

Kiertotalouden edistäminen maatiloilla on olennainen osa pyrkimystä siirtyä kohti kestävämpää ja resurssiviisasta maataloutta. ProAgria ja Hämeen ammattikorkeakoulu selvittivät yhdessä Kokonaisvaltaisesta kiertotaloudesta maaseudun elinvoiman rakennuspalikoita (KieMaRa) -hankkeessa kiertotalouteen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita.

Multaa asiantuntijan kadessa

Vauhditamme maaseudun kiertotaloutta kohti kestävää ja kannattavaa maataloutta

Hankkeessa mukana olleiden pilottitilojen mukaan kiertotalouden kehittäminen tilatasolla kiinnostaa, mutta käytännön toteuttamisessa voi olla haasteita.

– Maatalousyrittäjät toivovat löytävänsä ratkaisuja maataloudessa syntyvien sivuvirtojen, kuten lannan, maatalousmuovien, nurmen tai vihannessivuvirtojen, hyödyntämiseen, toteaa energia- ja kiertotalousasiantuntija Jonna Nygård ProAgriasta, – näiden sivuvirtojen käyttöön lähdimme yhdessä etsimään kannattavimpia ratkaisuja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hanke on avannut ja innostanut uudenlaisiin ainutlaatuisiin kokeiluihin.

– Yhtenä hankkeessa muodostuneena ratkaisuna hämäläisellä maitotilalla on valmistauduttu pilotoimaan uudenlaista laitteistoa separoidun lannan kuivajakeen hygienisointiin. Tämä on ainutlaatuista Suomessa ja yrittäjät näkevät tämän uutena mahdollisuutena, kertoo Nygård.

Hygienisoinnissa on tavoitteena tehdä lannan kuivajakeen käyttämisestä kuivikkeena entistä turvallisempaa. Lisäksi lannan kuivajae saadaan säädösten mukaan hygienisoitua, jolloin sitä voidaan myös myydä esimerkiksi kuluttajille.

– Hygienisoituna lannan kuivajaetta voidaan myydä esimerkiksi kasvualustakäyttöön kuluttajille, jolloin ylimääräiselle lannalle voidaan saada nykyistä paremmin katetta, Nygård jatkaa.

Uudet liiketoimintamahdollisuudet kokeiluun

Lannan uudet käyttömahdollisuudet kasvualustamateriaalina ja kuivikkeena olivat yksi viidestä kehittämishankkeessa kartoitetusta kiertotalouskonseptista. Hankkeessa tarkasteltiin myös maatalousmuovien kierrätystä, nurmibiojalostamoa, porkkanasivuvirran rehukäyttöä sekä biohiilen tuotantoa maatilan sivuvirroista.

Nurmibiojalostamo on konsepti, jossa nurmibiomassasta voidaan jalostaa esimerkiksi yksimahaisten ruoansulatukselle soveltuvaa valkuaista sekä energiaa. Tämä mahdollistaisi nurmen viljelyn hyötyjen, kuten hiilensidonnan, alueilla, jossa ei ole nurmelle suoraa jatkokäyttöä.

Tiedon välitystä maatalous- ja maaseutuyrittäjille

KieMaRa-hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta maatilakohtaisen kiertotalouden mahdollisuuksista ja kehittää kiertotalouskonsepteja Kanta- ja Päijät-Hämeen alueelle. Tavoitteena oli löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja sitä kautta parantaa alueellista elinvoimaa.

Kiertotalouteen liittyviin tilaisuuksiin osallistui sekä paikallisia maatalousyrityksiä, että useita muita yrityksiä, jotka olivat kiinnostuneita sivuvirtojen hyödyntämisestä. Lisäksi kehittämistyön tuloksena on syntynyt monialainen kiertotalouden koulutuspaketti maatalousyrittäjille ja maatalousalan kehittämisestä kiinnostuneille.

Tutustu tarkemmin hankkeen aikana tarkasteltuihin kiertotalouskonsepteihin sekä maatalouden murrosta tukevaan koulutuspakettiin osoitteessa proagria.fi/kiemara.

Tutustu koulutuspakettiin

Koulutuspaketti tarjoaa tuoreinta tietoa maatalouden kiertotalousratkaisuista. Materiaalin avulla voit syventää ymmärrystäsi kestävän maatalouden periaatteista ja löytää innovatiivisia tapoja hyödyntää maatalouden sivuvirtoja mahdollisuutena liiketoiminnassasi.

Lue lisää