Lapio ja aistit avuksi peltomaan kunnon havainnointiin

2 min lukuaika

Kasvintuotanto· Uutinen

Lumen ja roudan sulamisen jälkeen alkaa peltomaan kunnon tarkkailu. Lue tästä vinkit kasvukauden eri vaiheisiin.

Pb281100 kuivavara
Viime kesän sateet toivat esiin peltojen kasvukunnon ja kuivatuksen kriittiset pisteet. Heti lumen ja roudan sulamisen jälkeen on sopiva ajankohta aloittaa peltomaan kunnon tarkkailu. Miten voit tehdä havainnot mahdollisimman tarkasti?
Keväällä ennen kylvömuokkauksia on otollinen aika tehdä havaintoja peltojen kuivumisesta. Lapiolla voi kaivaa noin 40 – 50 cm syvän kuopan, jonka pohjalle nousevan veden pinnan korkeus kertoo sen hetkisen kuivavaran. Jos vesi virtaa vuolaasti ja puhtaana salaojien laskuaukoilla, niin pelto kuivuu tasaisesti. Lapiolla voi kätevästi vapauttaa veden tuloa poistamalla liejua tai kasvillisuutta aukon suulta. Samalla voi kurkistaa myös salaojakaivot ja havainnoida avo-ojien perkaustarvetta.
Kylvöjen jälkeen orastumisen tasaisuuden ja kylvötiheyden mittausta voi täydentää juuristohavainnoilla. Samalla kaivauksella nähdään maaprofiilista kylvön tasaisuus ja kevättöiden suora vaikutus maan rakenteeseen. Samalla tehdään havainnot rikkakasveista. Esimerkiksi leskenlehti viihtyy tiiviissä maassa.
Säilörehunurmilla voi nähdä keväällä täydennyskylvötarpeen ja tehdä maan rakennehavaintoja varsinkin heikosti kasvuun lähtevissä tai talvituhoja kärsineissä pellon osissa. Korjuuaikanäytteiden ottoa täydennetään maan rakenne- ja kuoppahavainnoilla.
Loppukesällä juuristot ovat voimakkaimmassa kasvussa ja pellon biologinen aktiivisuus vilkkaimmillaan. Juuriston kunto näkyy esimerkiksi palkoviljojen ja palkokasvinurmien juurinystyröiden väristä. Haaroittuminen ja hiusjuurien määrä sekä multayhteys kertovat juurien ravinteiden otosta ja maan ilmavuudesta. Tiivistymissä juuristo voi kasvaa mutkille. Madot ovat loppukesällä runsaimmillaan.
Syksyllä on taas aika mitata kuivavaraa kuopan avulla. Talvehtiminen varmistuu, kun kasvien juurilla on vähintään 40 cm syvyydelle kasvutilaa. Lapiolla esiin kaivettu maaprofiili kertoo kesän viljelytoimien vaikutukset ja mahdolliset tiivistymät. Hyvärakenteisessa maassa eloperäinen aines hajoaa nopeasti ja pieneliötoiminta on vilkasta.
Ota yhteyttä ProAgrian asiantuntijaan. Katsotaan yhdessä, miten palveluja voi hyödyntää sinun tilallasi.
Juha-Antti Kotimäki
luomukasvintuotannon erityisasiantuntija
ProAgria Etelä-Savo