KYSYIMME: Miten Uudenmaan maatilat voivat hyödyntää alueellista biokaasuhanketta?

2 min lukuaika

Hankkeet· Uutinen

Miten maatilallinen voi hyötyä energiahankkeista? Kysyimme ProAgria Etelä-Suomen energia- ja kiertotalousasiantuntija Jonna Nygårdilta.

Jonna Nygard Juha Hiitela biokaasu
Energia-asiantuntijamme Jonna Nygård ja Juha Hiitelä

Hanketoiminta on tärkeä osa maatilojen energianeuvontatyötä. Yksi ProAgria Etelä-Suomen käynnissä olevista hankkeista on Biokaasutuotannon edistäminen Uudenmaan maakunnassa – BioedU.

Miten hankkeella voidaan edistää biokaasulaitosten syntymistä?

Voimme tehdä sekä tilakohtaista että laaja-alaisempaa neuvontaa. Tilakohtaisesti teemme alustavia selvityksiä biokaasutuotannon mahdollisuuksista tilalla, ja alueellisesti voidaan tehdä useamman tilan yhteislaitosten tarkasteluita. Järjestämme myös esimerkiksi alueellisia infotilaisuuksia tai laitosvierailuita, jotka tukevat tilallisia vaativassa suunnitteluprosessissa. Hankkeiden etuna on se, että hankkeen tavoitteita tukeva neuvonta, tilaisuudet ja osin retkeilytkin voidaan tuottaa tilallisille maksutta.

Minkälaiset näkymät biokaasun tuotannolla on tällä hetkellä?

Biokaasuntuotannon näkymät ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvät. Kannattavuus on ollut ja on edelleen jokaisessa investoinnissa haastava tekijä, mutta biokaasumarkkinat ja toisaalta myös laitosteknologia vaikuttaa kehittyvän niin, että kaasun myyminen tilan ulkopuolelle on kannattava vaihtoehto. Epävakaa energiamarkkinatilanne kannustaa myös tilakohtaisteen energiantuotantoon ja sellaisilla tiloilla, joilla on ympärivuotista käyttöä tuotetulle sähkö- ja lämpöenergialle, kannattavuuden avaimet voivat hyvinkin olla jo käsissä.

Löytyykö Uudellamaalla biokaasuntuotannosta kiinnostuneita?

Biokaasuntuotanto vaikuttaa kiinnostavan maatiloja valtakunnallisesti kaikkialla. Biokaasuntuotannon etuja tunnistetaan laajalti ja yhteistyöhön on kiinnostusta sekä karjatiloilla, että viljatiloilla. Energiantuotannon lisäksi biokaasuntuotannon edut ravinteiden kierrättämisessä ja vajaakäyttöisten biomassojen hyödyntäminen luovat pohjaa yhteistyölle yli tuotantorajojen. Etenkin kaupunkien läheisyydessä biokaasuntuotannosta erittäin kiinnostuneita ovat myös hevostallit, joille biokaasuntuotanto voisi tuoda mahdollisuuden lannan kierrättämiseen, johon talleilla ei aina ole omasta takaa mahdollisuuksia.

Miten hankkeilla on saatu edistettyä biokaasuntuotantoa maatiloilla?

      Viime aikoina hankkeissa on eniten toimittu alueellisten yhteislaitosten koordinoijana, toisin sanoen olemme kutsuneet koolle alueellisesti viljelijöitä ja avustaneet hankkeita sitä kautta alkuun. Eri paikkakunnilla on järjestetty tarpeiden mukaan mm. koulutusta ja tutustumisretkiä, sekä tehty alustavia selvityksiä alueen biomassoista ja muista toiminnan edellytyksistä. Tilakohtaisia selvityksiäkin on tehty. Pidetty tukitoimi on ollut myös biokaasuntuotantoon keskittyneet ulkomaanmatkat, joilla on päästy tutustumaan laajalti erilaisiin laitoskokonaisuuksiin ja samalla verkostoitumaan ja jakamaan näkemyksiä muiden aiheesta kiinnostuneiden kesken.

      Ole yhteydessä energia- ja kiertotalous asiantuntijaamme Jonna Nygårdiin