Pohjoiset kotieläintuet eli kansalliset eläintuet haetaan Vipu -palvelussa 2.3.2023 mennessä

2 min lukuaika

Uutinen

Alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskeva ympäristösopimus sekä pohjoinen kotieläintuen ennakoiden haku uuhista, kutuista, naudoista ja suomenhevosista aukeaa Vipu -palvelussa helmikuun puolessa välissä ja päättyy 2.3.2023.

Pohjoiset kotieläintuet eli kansalliset eläintuet koskettavat teurashiehoja, emolehmiä, sonneja ja härkiä
Pohjoista kotieläintukea ja sen ennakkoa haetaan yhtä aikaa VIPU -palvelussa. Aikaisemmin käytössä olleet osallistumisilmoitukset eivät ole enää voimassa, vaan tukea haetaan jatkossa vuosittain. Ennakko maksetaan tukivuoden huhtikuussa ja loppuosa seuraavan vuoden huhtikuussa. Eläintukien hakuopas julkaistaan ruokaviraston sivuilla. 

Alkuperäisrotujen kasvattamissopimusten ehdot ja sopimuskausi muuttuu
Sopimuskausi on jatkossa yksi kalenterivuosi kerrallaan. Tuen ehtoja on tullut noudattaa 1.1.2023 alkaen. Tämä tarkoittaa, että tammikuun ensimmäisenä päivänä eläinten, joista tukea haetaan, on pitänyt olla hakijan hallinnassa ja rekisteröitynä oikein. Korvaus maksetaan eläinyksikkömäärän perusteella, hakuvuotta seuraavana keväänä.

Sopimukselle haettavan eläimen tulee olla puhdasrotuinen. Puhdasrotuisuus todistetaan naudalla, lampaalla tai vuohella kantakirjatodistuksella, hevosen tulee olla rekisteröitynä Hippoksen rekisterissä suomenhevosrotuisena ja maatiaiskanojen tulee kuulua Luonnonvarakeskuksen maatiaiskanojen säilytysohjelmaan, jonka ehtoja tulee noudattaa. Aikaisemmasta sopimuksesta poiketen lisääntymistä tarkastellaan tukivuotta aiemmilta vuosilta. Naudan ja lampaan osalta tarkastellaan kahta ja vuohen sekä hevosen osalta kolmea edeltävää vuotta, joiden aikana eläimen on täytynyt saada yksi puhdasrotuinen jälkeläinen (myös kuolleena syntynyt, puhdasrotuinen jälkeläinen huomioidaan). Maatiaskanoja on oltava 20 eläimen parvi, joista yksi on kukko.

Kaikkien eläinlajien kohdalla hakijan on noudatettava tunnistus- ja rekisteröintisäädöksiä, sekä kansallisen lainsäädännön vähimmäistason vaatimuksia eläinten pidosta ja hoidosta.

Huomioi alkuvuoden ehdot
Aikaisemmin tehdyt sopimukset päättyvät 30.4.2023. Aikaisemman sopimuksen ehtoja on noudatettava huhtikuun loppuun saakka. Esimerkiksi päättyvältä sopimukselta poistuvalle eläimelle on ilmoitettava korvaava eläin, kun taas tämän vuoden sopimuksella olevan eläimen voi korvata tai olla korvaamatta, sopimukselta poistuminen on kuitenkin ilmoitettava ELY -keskukselle. Eläimet voivat olla sekä päättyvällä, että uudella sopimuksella. Korvausta ei kuitenkaan makseta päällekkäin, vaan sopimuksen korvaustason mukaisesti päättyvän osalta huhtikuun loppuun ja loppuvuosi uuden sopimuksen mukaisesti.

Tuen hakeminen
Tuen haun yhteydessä eläimistä (nauta, lammas ja vuohi) tulee toimittaa kantakirjatodistukset, lampailla ja vuohilla lisäksi alkuperäisrotutukilista ja jalostussuunnitelma. Hevosten pitopaikoista on hakijan pidettävä kirjaa ja hevosella tulee olla tunnistusasiakirja, pl. 2022 syntyneiden varsojen ei tarvitse olla tunnistettuja. Hakemuksella tulee ilmoittaa hevosten tavanomaiset pitopaikat, pitopaikan vaihtuessa muuhun, se tulee ilmoittaa ELY -keskukselle ja tarvittaessa pitopaikka pitää pystyä osoittamaan. Maatiaiskanojen ja -kukkojen pitopaikat tulee myös ilmoittaa hakemuksella ja toimittaa todistus säilytysohjelmaan kuulumisesta.


Ota yhteyttä

Sari Vallinhovi: Nautojen ja hevosten alkuperäistuet