Uusi korjuuaikanäytteiden keruupalvelu nurmentuotannon kehittämiseen

1 min lukuaika

Kasvintuotanto· Uutinen

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueella toteutettavassa palvelussa asiakkaalle tehdään kaksi tilakäyntiä, joiden välillä on korkeintaan yksi viikko. Näin pystytään kertomaan, miten nurmen laatu on muuttunut ja kehittynyt viikon aikana. Tiedon avulla tila pystyy ajoittamaan korjuun mahdollisimman optimaaliseen ajankohtaan huomioiden nurmen laadun ja määrän.

Nurminayte

Korjuuaikanäytteet apuna tilan kehittämisessä

Korjuuaikanäytepalvelun toimintamallissa sovitaan asiakkaan kanssa, moneltako lohkolta nurminäytteet otetaan. Toinen näytteiden keruukierros tehdään samoilta lohkoilta. Yhdeltä lohkolta otetaan kehikolla näyte neljästä eri kohdasta ja mitataan niiden avulla satotaso. Näyte sekoitetaan ja osa siitä pakataan korjuuaikanäytepusseihin. Korjuuaikanäytteille tehdään sähköinen tutkimustilaus Valmassa ja näytteet annetaan maitoauton kuljetettavaksi. Näytteiden perusteella asiantuntija tekee asiakkaalle lyhyen yhteenvedon tilanteesta ja antaa tarvittavat toimintaohjeet suullisesti ja sähköpostitse.

    Yksi asiantuntija ehtii tehdä päivän aikana 3-5 tilakäyntiä riippuen tilojen ja lohkojen sijainnista sekä yhteen käyntiin menevästä ajasta. Korjuuaikanäytepalvelu on käytettävissä 6.6. alkaen. 

    Korjuuaikanäytteitä ottavat Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueella: