Kasvintuotannon toteutuneet tulokset 2021 eivät tuoneet yllätyksiä ennakkolaskelmiin nähden

2 min lukuaika

Uutinen

ProAgria Lohkotietopankin toteutuneet tulokset äärikuivalta viime vuodelta 2021 vahvistivat sen, mitä jo syksyllä ennakkolaskelmat näyttivät.

Kasvintuotannon tulokset 2021

Viime kesän puitavista viljelykasveista parhainta taloudellista tulosta tekivät syysrapsi, kumina, syysvehnä, kevätöljykasvit ja rehuherne. Lisäksi sokerijuurikas kiilasi kärkikolmikkoon. Syyskasveilla ainekset olivat huippusatoihin, mutta niilläkin heinäkuun helle kuritti lopulta satoja niin, että syysvehnällä saatiin keskimäärin 5 150 kg/ha, rukiilla 4 880 kg/ha ja syysrapsilla 2 870 kg/ha.

Kevätviljoilla tulos jäi tappiolliseksi tai oli vähän plussan puolella keskimääräisellä 2 500 kilon hehtaarisadoilla. Viljan hinnan nousu pelasti osan tiloista pahoilta tappioilta, mutta heikoimmalla neljänneksellä tulos meni useita satoja euroja miinukselle hehtaarilta heikon tai lähes olemattoman sadon vuoksi. Kevätöljykasveilla päästiin kevätviljoja selvästi parempaan tulokseen 1 200–1 300 kilon hehtaarisadoilla.

Tämän kevään korkeita hintoja ei juurikaan pystytty hyödyntämään, vaan toteutuneet kevätviljan myyntihinnat olivat 255–275 €/tn, syysvehnän 235 €/tn, rukiin 174 €/tn ja öljykasvien 550–600 €/tn.

Syyskasvien vahvuus kestää kevätkylvöisiä paremmin kasvukauden kuivuutta tuli hyvin esille viime vuonna, ja tämä vahvuus on hyvä muistaa, vaikka tämän vuoden pahat ja paikoin totaaliset talvituhot osoittavat, että syyskasveilla on omat viljelyriskinsä. Sen vuoksi viljelyn riskien hajauttaminen ottamalla viljelyyn sekä syys- että kevätkylvöisiä ja monivuotisia kasveja on edelleen tärkeää.

Kevätöljykasvien ja rehuherneen tulos on ilahduttava viime kesän kuivuus huomioiden, ja toivon mukaan kannustaa näiden kasvien viljelyyn jatkossakin meille tärkeän huoltovarmuuden ja valkuaisomavaraisuuden parantamisen näkökulmasta.

Kasvikohtaiset tulokset 2021