Karjatilojen tekemä maisematyö toi vuoden parhaan maisemahankkeen palkinnon Etelä-Suomeen

2 min lukuaika

Hankkeet· Uutinen

ProAgria Etelä-Suomen ja MKN Maisemapalveluiden Lumolaidun verkosto -hanke on valittu vuoden 2022 parhaaksi maisemahankkeeksi Ympäristöministeriön järjestämässä Maisemasymposiumissa 9.11.2022 Helsingissä.

ESU MKN Paras maisemahanke2022

ProAgria Etelä-Suomen ja MKN Maisemapalveluiden Lumolaidun verkosto -hanke on valittu vuoden 2022 parhaaksi maisemahankkeeksi ympäristöministeriön järjestämässä Maisemasymposiumissa 9.11.2022 Helsingissä. Lumolaidun-verkostoon kuuluu neljä pirkanmaalaista emolehmätilaa ja neljä lammastilaa, joilla on arvokkaaksi määriteltyjä perinnebiotooppeja. Niitä karja hoitaa laiduntamalla. Tilojen luonnonlaidunten lisäksi kartoituskohteena oli Luodon saari.

- Voitto on hieno tunnustus hedelmällisestä yhteistyöstämme mukana olleiden maatilojen kanssa. Hankkeen tavoitteena oli ulottaa tiedolla johtaminen osaksi luonnonlaidunnusta ja maisemanhoitoa, ja se saavutettiin, sanoo maisema-asiantuntija Laura Puolamäki.

  Hankkeeseen osallistuneet tilat saivat arvokasta tietoa oman tilansa monimuotoisuudesta. Yhteistyön aikana tiloilla opittiin kehittämään ympäristöviestintäänsä ja tuotteistamaan maisemanhoitoon ja monimuotoisuuden vaalimiseen liittyviä palveluja kuluttajille.

  - Saimme hankkeessa merkittävästi lisättyä verkostotilojen, yleisön ja tutkijoiden ymmärrystä ja osaamista luonnon monimuotoisuudesta ja sen moninaisista vuorovaikutussuhteista, iloitsee Puolamäki.

   Kartoitusten ansiosta paikallinen luonnonlajisto tunnetaan paremmin. Yhdessä tekeminen voimaannutti viljelijöitä ja motivoi heitä jatkamaan ja lisäämään luonnonlaidunnusta. Tulosten perusteella voidaan paremmin sekä ymmärtää luonnon monimuotoisuuden paikallisia vuorovaikutussuhteita että ohjata perinnebiotooppien hoitoa paikallisen lajiston kannalta suotuisaan suuntaan.

   Kunniakirjoja vastaanottamassa Laura Puolamäki ja Katriina Koski. Kuva: Auli Hirvonen

   Kunniakirjoja vastaanottamassa Säätytalolla Laura Puolamäki ja Katriina Koski. Kuva: Auli Hirvonen

   Luonnonlaitumilta löytyi uhanalaisia lajeja

   Lumolaidun verkoston vuonna 2019 alkaneissa maastokartoituksissa on kolmen vuoden aikana kartoitettu yli 114 hehtaaria luonnonlaitumien monimuotoisuutta. Tutkittavina ovat olleet kasvit, linnusto, sienet, hyönteiset ja maaperä yhdeksällä eri paikkakunnalla. Uhanalaisia lajeja löytyi kaikista kartoitetuista eliöryhmistä. Kartoituksissa tehtiin myös lukusia ensimmäisiä havaintoja jostain lajista Pirkanmaalla, tai ensimmäisiä havaintoja pitkään aikaan.

   - Maatilojen luonnonlaitumien hoidolla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia esimerkiksi uhanalaisten hyönteislajien esiintymisen turvaamisessa, toteaa Puolamäki.

    Yhteistyö ProAgrian asiakkaiden ja tutkijoiden välillä on avannut pääsyn eläinten kotilaitumille, joille tutkijat eivät jokamiehen oikeuksien puitteissa olisi päässeet. Tutkimuskumppaneina olivat Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry, Luonnonvarakeskus ja Tmi Luonto-Lasse.

    Hankeaika oli 1.3.2019-30.9.2022. Hankkeen toteutti ProAgria Etelä-Suomi ry, MKN Maisemapalvelut. Yhteistyökumppanina oli Elenia Oy, hanketta rahoitti Maaseuturahasto ja Pirkanmaan ELY-keskus.

    Lisätiedot

    Laura Puolamäki
    MKN Maisema, ProAgria Etelä-Suomi ry
    laura.puolamaki@proagria.fi

    Lue lisää Lumolaidun verkosto -hankkeesta.