Tuotosseurannassa uusi merkintätapa imettäjälehmille

2 min lukuaika

Uutinen· Tuotosseuranta

Lypsykarjojen vasikoiden vierihoitoon kannustetaan monelta taholta. Vierihoito edistää vasikan ja lehmän hyvinvointia ja lisää mahdollisuutta lajinomaiseen käyttäytymiseen.

Vasikka ja lehmät poikimakarsinassa

Tiloilla on monenlaisia tapoja järjestää vierihoitoa. Tuotosseurannan osalta tähän on saatu uusi merkintätapa, jota voidaan hyödyntää aiempien keinojen lisäksi.

Tuotosseurantaa toteutetaan Suomessa ICAR:in (International Committee for Animal Recording) julkaisemien ohjeiden ja sääntöjen pohjalta. Tuotosseurantakarjaan kuuluvat kaikki karjan maidontuotantokäytöllä olevat eläimet. Tuotosseurannan ulkopuolelle voidaan jättää vain karjan emolehmät, joiden käyttö on emolehmä ennen ensimmäistä poikimista, tai eri anomuksesta maitotilavaliokunnan päätöksellä eläkkeelle siirtyneet lehmät. Kummassakin tapauksessa on oltava varma, ettei lehmä enää koskaan tuota maitoa meijeriin samalla tilalla. ICAR:in sääntöjen mukaan tuotosseurannassa on kirjattava seurantarekisteriin kunkin maidontuotannossa olevan lehmän mitatut tuotantotulokset kussakin koelypsyssä. Tähän asti poikkeustapauksena on ollut vain lehmän merkintä sairaaksi koelypsyssä.

Imetyksen alkuvaiheessa tuotosta ei merkitä koelypsyyn, sillä maito tulee mitata lehmiltä, joiden poikimisesta on kulunut vähintään 72 tuntia. Jos lehmä imettää pidempään, käytetään koelypsyssä uutta imettäjä-merkintää. Lehmä voidaan merkitä kerran tuotoskaudessa imettäjäksi. Epävirallisuuden välttämiseksi suositellaan kahden imettäjä-merkinnän sijaan kirjaamaan lehmä umpeen loppulypsykaudella.

Imettäjä-merkintä toimii tuotoslaskennassa samoin kuin sairas-merkintä. Näistä käytetään jatkossa termiä lisätieto. Tuotoslaskennassa ohitetaan lisätietomerkinnällä merkitty koelypsy. Tällöin tuotos lasketaan ympäröivien koelypsyjen maitotuotosten keskiarvolla tai, jos lisätieto-merkintä rajoittuu poistoon, ostoon, poikimiseen tai umpeenpanoon, koelypsyn maitotuotoksella sellaisenaan. Useampi lisätieto-merkintä lypsykauden aikana muuttaa lehmän tuotoksen epäviralliseksi kyseisenä tuotosvuonna, mutta ei vaikuta elinikäistuotokseen eikä karjan tietojen virallisuuteen.

Imettäjä-merkintä löytyy MinunMaatilani.fi koelypsynäytöltä ja ProAgrian Verkkopalveluiden Tuotosseuranta Netistä. Aikaisempi sarakkeen otsikko Sairas muuttui Lisätieto – otsikoksi, ja sairas, ei kl merkinnän lisäksi voidaan valita lehmälle imettäjä, ei kl merkintä. MinunMaatilani.fi lehmän kortille Tuotoskaavioon tulee 0 kg tuotostieto kyseisen koelypsyn kohdalle.