Ilmastoyrittäjyyden polku

1 min lukuaika

Koulutukset

Tulevaisuusvalmennuksen osio

Stulevaisuusvalmennuselinaartikkeli 1

Ilmastoyrittäjyys, hiiliviljely ja luonnon monimuotoisuus

Ilmastonmuutoksen hillintää maatiloilla tukevat monet jo olemassa olevat kestävän maataloustuotannon toimet. Tiloilla tarvitaan myös uusia ilmastoratkaisuja
 • Kasvatetaan peltojen hiilinieluja
 • Saadaan todennettuja, mitattuja tuloksia hiilipäästöistä ja hiilen sidonnasta
Voidaan kehittää kompensaatiopalveluita ja käynnistää ilmastoyrittäjyyttä
Uusiutuvan energian tuotanto ja maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen
Maatilayritysten ympäristövastuullisuus ja resurssitehokkuus

Mistä maatalouden ilmastopäästöt syntyvät ja keinot niiden hillintään?

Ensimmäinen työpaja 27.1.2020 klo 10 - 15 Hämeenlinna, Vanajanparvi, Vanajantie 10 B
Uudet ilmastoratkaisut ja peltojen hiilinielujen kasvattaminen
Biomassan tuotanto ja ympärivuotisen kasvipeitteisyyden lisääminen
 • maan mikrobitoiminnan aktivoiminen
 • pysyvien hiilivarastojen lisääminen
Tutustutaan uusimpiin tutkimus- ja mittaustuloksiin, ja muun muassa Carbon action -hiiliviljelytilojen toimiin ja tuloksiin
Toinen työpaja ma 10.2.2020 klo 10 -15 Vantaa, Tikkurila, Urheilutie 6
 • Energian käyttö ja sen vaikutus ilmastopäästöihin
 • Energiatalouden ratkaisut tuotantosuuntakohtaisia ja kokoluokittain
 • Miten lisätä energiatehokkuutta?
 • Energiaomavaraisuuden lisääminen uusiutuvilla energialähteillä
 • Bio- ja kiertotalousyrittäjyys
Kuluttajavaatimukset ja -tietoisuus ilmasto-asioista kasvavat ja ostokäyttäytyminen muuttuu - miten tuotanto vastaa ke 4.3.2020 klo 10 - 15 Hyvinkää, Knehtilän tila
Uusiutuvat tuotantopanokset, hiilipäästöjä minimoiva tuotanto, uusiutuva energia ja energiatehokkuus tuottavat imagohyötyjä ja voivat olla tulevaisuudessa jopa ostajan vaatimuksena.

Miten rakennetaan lisäarvoa ympäristövastuullisesta toiminnasta maatiloilla?

Kolmas työpaja ti 24.3.2020 klo 10 - 15 Hyvinkää, Knehtilän tila
 • Ympäristövaikutukset, kuten ravinnehuuhtoumariskin pienentäminen
 • Luonnon monimuotoisuus ja eläinten hyvinvoinnin edistäminen
 • Ympäristövastuullisuus ja resurssitehokkuus
 • Hiilikauppa