IlmastoVILJELIJÄ -podcast

3 min lukuaika

Podcast

Ilmastoviljelijä podcasteissa keskisuomalaiset viljelijät ja maatalousalan asiantuntijat keskustelevat ilmastonmuutokseen varautumisen keinoista. Keskusteluissa puidaan uudistavalle viljelylle keskeisiä teemoja, jotka auttavat niin ilmastoa, luontoa kuin viljelijää.

Podcast sarjaa tuottaa keskisuomalainen Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hanke.

Ilmastov nettisivu

Jakso 1. Monimuotoisuutta ja hiiliviljelyä laidunnuksella

Miten laidunnuksella voidaan tukea luonnon monimuotoisuutta? Mitä tarkoittaa tilannetajuinen laidunnus? Entä miten laidunnuksella vaikutetaan hiilensidontaan? Jaana Jukkalan vieraina Uuraisilla karjatilaa pitävä Anniina Lahtinen ja Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisissa työskentelevä maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Paula Salonen. Äänitys on tehty maaliskuussa 2022.

Jakso 2. Pölyttäjät maataloudessa

Pölyttäjien kantojen heikentymistä on dokumentoitu ympäri maailmaa. Pölyttävät hyönteiset ovat välttämättömiä sekä maataloustuotannolle että luonnon ekosysteemien toiminnalle. Miten viljelyssä voidaan ottaa pölyttäjät huomioon? Jaana Jukkalan vieraina mehiläistarhaaja Ari Seppälä Komppa-Seppälän luomutilalta Jyväskylän Korpilahdelta ja Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten kotitarveviljelyn kehittämishankkeen hankevetäjä Riitta Peräinen. Jakso on äänitetty huhtikuussa 2022.

Jakso 3. Öljyhampun mahdollisuudet

Tässä jaksossa keskustellaan öljyhampusta, sen monista mahdollisuuksista ravinto- ja kuitukasvina sekä hiilensitojana ja siitä millaista öljyhampun viljely on Keski-Suomessa. Jaana Jukkalan vieraina ovat Jyväs-Hampun yrittäjä Mikko Ilmoniemi Jyväskylän Oravasaaresta ja viljelijä Tuomo Häkkinen Laukaasta. Jakso on äänitetty toukokuussa 2022.

Keskustelijoina Mikko Ilmoniemi ja Tuomo Häkkinen, haastattelijana Jaana Jukkala
Keskustelijoina Mikko Ilmoniemi ja Tuomo Häkkinen, haastattelijana Jaana Jukkala

Jakso 4. Ilmastonmuutoksen vaikutus metsätalouteen

Ilmastonmuutos vaikuttaa metsätalouteen ja vaatii varautumista ja riskienhallintaa. Miten tämä näkyy maa- ja metsätalousyrittäjien arjessa ja miten metsätalous pystyy muutoksiin varautumaan? Paula Salosen vieraina ovat maa- ja metsätalouden harjoittaja Kalle Hankamäki Jämsän Koskenpäältä ja Metsäkeskuksen metsänhoidon asiantuntija Juha Tuononen. Jakso on tehty yhteistyössä Ilmastokestävä metsätalous Keski-Suomessa -hankkeen kanssa ja äänitetty toukokuussa 2022.

puhujat Metsäpodcast
Paula Salosen vieraina Juha Tuononen ja Kalle Hankamäki.

Jakso 5. Droonit maataloudessa

Tässä jaksossa keskustelemme siitä, millaisia mahdollisuuksia droonit voisivat tuoda maanviljelijälle ja voivatko ne kenties olla apuna ilmastonmuutokseen varautumisessa. Anniina Lahtisen vieraina aiheesta keskustelevat vanhempi tutkija Gilbert Ludwig Jyväskylän ammattikorkeakoulun älymaatalouden soveltavasta tutkimusryhmästä ja Veli-Matti Lähteenmäki yrityksestä Silvadrones oy:stä. Jakso on toteutettu yhteistyössä JAMK Biotalousinstituutin Älymaatalous -tiimin ja Digipelto-hankkeen kanssa. Jakso on äänitetty kesäkuussa 2022.

puhujat droonipodcast
Anniina Lahtisen haastateltavana Gilbert Ludwig ja Veli-Matti Lähteenmäki

Jakso 6. Pellon kasvukunnon parantaminen

Pellon hyvä kasvukunto on maanviljelyn perusta, joka auttaa viljelijää saamaan hyviä satoja, varautumaan vaihteleviin sääolosuhteisiin ja pitämään ympäristöstä hyvää huolta. Tässä jaksossa kasvukunnon parantamisesta keskustelevat nurmen ja maidontuotannon asiantuntija Juhani Peltola ProAgria Keski-Suomesta ja maanviljelijä Aki Patama Saarijärveltä. Haastattelijana toimii Anniina Lahtinen. Jakso on äänitetty joulukuun alussa 2022.

Podcast maan kasvukunnosta
Anniina Lahtisen haastateltavina olivat Juhani Peltola ja Aki Patama.

Jakso 7. Monimuotoiset kosteikot

Maatalouden monimuotoisilla kosteikoilla voidaan vaikuttaa pellon vesitalouteen sekä samalla lisätä luonnon monimuotoisuutta maatalousympäristössä. Kosteikkojen perustamiseen voi saada myös ei-tuotannollista investointitukea maaseuturahastosta. Tässä jaksossa vieraina ovat maanviljelijä ja kosteikkohankkeen toteuttaja Juho Vaissi Keuruulta ja Keski-Suomen vesi- ja ympäristö yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuomo Laitinen. Jakso on toteutettu yhteistyössä KEURUS-hankkeen kanssa. Jakso on äänitetty joulukuussa 2022.

Haastateltavinan Juho Vaissi ja Tuomo Laitinen, haastattelijana Paula Salonen
Haastateltavinan Juho Vaissi ja Tuomo Laitinen, haastattelijana Paula Salonen.

Jakso 8. Tulevaisuuden maatalousasiantuntijat ilmastonmuutoksessa

Mitä agrologiopiskelijat ajattelevat ilmastonmuutoksesta, ja miltä näyttää suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuus? Anniina Lahtisen vieraina ovat lehtori Tarja Stenman ja agrologiopiskelija Laura Purmo Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutista. Äänitys on tehty helmikuussa 2023.

Jakson puhujat.
Jaksossa keskustelijoina ovat Laura Purmo, Tarja Stenman ja Anniina Lahtinen.

Jakso 9. Maatalousmuovien kierrätys

Maatiloilla syntyy muovijätettä esimerkiksi rehunsäilönnässä ja erilaisten tuotantopanosten ostopakkauksista. Mitä mahdollisuuksia on käsitellä ja kierrättää syntyvää muovijätettä? Hanna-Maria Laukkasen vieraina ovat viljelijä Juhana Jalkanen Lievestuoreelta ja projektipäällikkö Aija Hytönen Maatilojen muovit kiertoon -hankkeesta Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta. Äänitys on tehty toukokuussa 2023.

Keskustelijat
Jaksossa keskustelemassa Aija Hytönen, Juhana Jalkanen ja Hanna-Maria Laukkanen.

Podcast-sarjaa tuottaa keskisuomalainen Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hanke. Hanketta toteuttaa ProAgria Keski-Suomi ry/Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus. Hankkeen osatoteuttajana tuensiirrolla toimii MTK Keski-Suomi. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2021-31.1.2024. Hanke on EU-osarahoitteinen maaseuturahaston hanke.

HankkeenRahoittajien logot