IlmastoVILJELIJÄ -podcast

1 min lukuaika

Podcast

Ilmastoviljelijä podcasteissa keskisuomalaiset viljelijät ja maatalousalan asiantuntijat keskustelevat ilmastonmuutokseen varautumisen keinoista. Keskusteluissa puidaan uudistavalle viljelylle keskeisiä teemoja, jotka auttavat niin ilmastoa, luontoa kuin viljelijää.

Podcast sarjaa tuottaa keskisuomalainen Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hanke.

Ilmastov nettisivu

Jakso 1. Monimuotoisuutta ja hiiliviljelyä laidunnuksella

Miten laidunnuksella voidaan tukea luonnon monimuotoisuutta? Mitä tarkoittaa tilannetajuinen laidunnus? Entä miten laidunnuksella vaikutetaan hiilensidontaan? Jaana Jukkalan vieraina Uuraisilla karjatilaa pitävä Anniina Lahtinen ja Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisissa työskentelevä maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Paula Salonen. Äänitys on tehty maaliskuussa 2022.

Jakso 2. Pölyttäjät maataloudessa

Pölyttäjien kantojen heikentymistä on dokumentoitu ympäri maailmaa. Pölyttävät hyönteiset ovat välttämättömiä sekä maataloustuotannolle että luonnon ekosysteemien toiminnalle. Miten viljelyssä voidaan ottaa pölyttäjät huomioon? Jaana Jukkalan vieraina mehiläistarhaaja Ari Seppälä Komppa-Seppälän luomutilalta Jyväskylän Korpilahdelta ja Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten kotitarveviljelyn kehittämishankkeen hankevetäjä Riitta Peräinen. Jakso on äänitetty huhtikuussa 2022.

Jakso 3. Öljyhampun mahdollisuudet

Tässä jaksossa keskustellaan öljyhampusta, sen monista mahdollisuuksista ravinto- ja kuitukasvina sekä hiilensitojana ja siitä millaista öljyhampun viljely on Keski-Suomessa. Jaana Jukkalan vieraina ovat Jyväs-Hampun yrittäjä Mikko Ilmoniemi Jyväskylän Oravasaaresta ja viljelijä Tuomo Häkkinen Laukaasta. Jakso on äänitetty toukokuussa 2022.

Keskustelijoina Mikko Ilmoniemi ja Tuomo Häkkinen, haastattelijana Jaana Jukkala
Keskustelijoina Mikko Ilmoniemi ja Tuomo Häkkinen, haastattelijana Jaana Jukkala


Podcast sarjaa tuottaa keskisuomalainen Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hanke. Hanketta toteuttaa ProAgria Keski-Suomi ry/Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus. Hankkeen osatoteuttajana tuensiirrolla toimii MTK Keski-Suomi. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2021-31.1.2024. Hanke on EU-osarahoitteinen maaseuturahaston hanke.

HankkeenRahoittajien logot