Eri viljelykäytössä olevien maiden huokosrakennetta oli helppoa havainnoida 3D malleista Mustialan pellonpiennarpäivillä

2 min lukuaika

Hankkeet

Onko röntgensäteillä tehtävä TT-kuvaus tuttu? Samaan tapaan HiiletIn-hankkeessa kuvattiin erilaisissa peltokäytössä olevia maita. Kuvien perusteella saatiin havainnollistavat 3D mallit eri maiden huokosrakenteesta.

Hiilet In Mustialan pellonpiennar Jari Hyvaluoma ja Petri Niemi
HAMK Bio -tutkimusyksikön projekti-insinööri Petri Niemi (kuvassa keskellä) esitteli viljelykäytössä olevien maiden 3D malleja Mustialan pellonpiennarpäivillä elokuussa


Huokosilla on suuri merkitys

Maanrakenne kuvaa kiintoaineksen järjestäytymistä ja kiintoaineksen väleissä olevaa huokostilaa. Hyvärakenteinen maa sisältää kestäviä mururakenteita ja siinä on erikokoisia huokosia, joilla on omat tehtävänsä. 

”Ihannetilanteessa maassa on huokosto, jossa on isompia huokosia muun muassa hapelle ja juuriston kasvulle sekä pienempiä huokosia pidättämään vettä kasvia varten”, toteaa kasvintuotannon asiantuntijamme Samuli Seppänen. 

Muun muassa lisäämällä orgaanista ainesta peltoon, saadaan kestävämpiä mururakenteita ja sitä kautta on mahdollista saada parempia satoja. Lisäksi kestävät mururakenteet vähentävät liettymisen ja eroosion riskiä. Erityisesti savimailla on suuri potentiaali kasvattaa orgaanisen hiilen määrä.

Pitkaikaisen nurmen ja suorakylvössä olevan maan huokosrakenteessa suuria eroja

Eri viljelykäytössä olevien maiden 3D malleja esitteli HAMK Bio -tutkimusyksikön projekti-insinööri Petri Niemi Mustialan pellonpiennarpäivillä elokuussa -23. Kuvassa näkyvä musta osa ei olekaan siis maata, vaan maan sisässä olevia huokosia. Maanäytteet napattiin pienellä sylinterillä noin 15 cm syvyydestä. Sylinterit lähetettiin Jyväskylän yliopistolle, jossa viipalekuvat kohdistettiin 2x2x2 cm alueelle maanäytteen keskeltä. Millaisista maista maanäytteet otettiin? Kaksi näytettä otettiin samalta lohkolta Jokioisten pellolta. Toinen alueelta, joka on ollut jo vuosia suorakylvössä. Toinen näyte napattiin pitkäaikaiselta nurmelta. Kolmas verrokkinäyte on Mustialasta, jonka lohkolla vuorottelevat karjatilalle tyypillisesti nurmi ja vilja. Näyte otettiin kahden vuoden nurmikierron jälkeen. Mitä kuvista voi havaita? Suorakylvössä olleen lohkon huokoisuus oli vain 5 %, pitkäaikaisen nurmen 17 % ja 2 v nurmikierron 10 %.

Musta osa 3D mallissa kuvaa maan huokosrakennetta
Musta osa 3D malleissa kuvaa maan huokosrakennetta