YMPPI Pirkanmaan maatalousympäristön haasteet

Kuva: Vallas

Ymppi, Pirkanmaan maatalousympäristön haasteet –hankkeessa kehitetään ja testataan maatalouden ympäristöasioihin liittyviä toimintatapoja. Tavoitteena on edistää ravinteiden kiertoa maataloudessa ja lisätä maatalousympäristön luonnon monimuotoisuutta.

Kerääjäkasvit

Kasvukaudella 2016 on jo käynnistynyt kerääjäkasveihin liittyvä havaintokoetoiminta. Kokeissa tehdään lajike- ja kylvömäärävertailuja sekä kylvötapojen vertailua. Kokeita tehdään kolmella tilalla Pirkanmaalla. Kasvukauden 2016 tiedote, kerääjäkasvit Mouhijärvellä

Valumavedet

Valumavesien hallinta ja sen kehittäminen on yksi hankkeen kulmakivistä. Tähän liittyen pilottialueeksi kaavaillaan Mouhijärven valuma-alueita Sastamalassa. Työ perustuu yhteistyöhön alueellisten ojitusyhteisöjen kanssa. Tavoitteena on hakea  toimivia ratkaisuja peltojen kuivatus- ja kasvukuntoratkaisuihin.

Tampereen Kapeessa kehitetään Kankunojan varteen kesäveden säätömekanismeja. Tavoitteena on vähentää ojauoman eroosiota ja rauhoittaa veden virtaamia. Veden viipymän säätelyyn kehitellään yhteistyössä Jita Oy:n kanssa mekanismeja ja tuloksien mittausmenetelmiä.

Lantalogistiikka

Hanke tekee yhteistyötä TTS Työtehoseuran kanssa. TTS selvittää lantalogistiikan tehostamismahdollisuuksia tilojen välisen lantayhteistyön kautta. Lannan levityksessä siirtojen osuus työstä on suuri ja logistinen suunnittelu on siksi tärkeää.  Tilojen välinen yhteistyö mahdollistaisi lyhemmät kuljetusmatkat, kun sillä vältettäisiin tilojen välistä ristiin ajoa tai levityskohteita löytyisi omia peltoja lähempää kasvinviljelytiloilta.

Lannan kuljetusta seurataan urakoitsijan kalustoon asennetun ajoneuvoseurantalaitteiston avulla. Seurannan avulla saadaan tietoa lannan siirtoetäisyyksistä ja ajoreiteistä, joiden pohjalta analysoidaan kehittämismahdollisuuksia.

Luonnonlaidunten hyödyntäminen

Luonnonlaidunten hyödyntäminen ja sitä kautta maiseman ja luonnon hoito on yksi hankkeen tavoitteista. Laidunpankki-verkkopalvelu toimii yhteydenottoalustana ja siellä on olemassa mm. tärkeää tietoa sopimuslaidunnuksesta ja tarpeellisia sopimusmalleja.

Kokemus on osoittanut, että laidunnukseen ja luonnonhoitoon liittyy monia eri töitä ja tarpeita. Tästä syystä hankkeen aluksi laidunpankki-palvelua kehitetään ja laajennetaan. Sivustolla on auki kysely, jonka tavoitteena on hakea käyttäjien kokemuksia ja toiveita. Pienetkin ideat ovat tervetulleita. Vastaajien kesken arvotaan palkintoja.

Laidunnus ja maisema -seminaari 11.1.2018, materiaalit hankkeen materiaalit -otsikon alla (rullaa alaspäin).

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Jutta Ahro.

Rahoittaja: Pirkanmaan ELY-keskus, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry
Hankkeen kesto: 1.9.2015 - 31.8.2018


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

Hanketoimijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut