Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta

Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta -hanke kokoaa elintarvikealan toimijat

 
Vastuullisuus on ruokakeskustelun päivän puheenaihe. Tulevaisuudessa sen merkitys ja kiinnostus tulee entisestään kasvamaan.  Nyt on aika nostaa vastuullisuus aktiivisesti mukaan maatilojen ja maaseutuyritysten tulevaisuuden strategioihin. Tarvitaan tietoa ja tekoja. Vastuullisuus on aina ollut kantavana tekijänä suomalaisessa ruoantuotannossa. Jatkossa entistä tavoitteellisemman ja näkyvämmän vastuullisuustyön on tuotettava kilpailuetua ja lisäarvoa kotimaiselle korkealaatuiselle ruoantuotannolle. 
 
Hankkeessa luomme vuoropuhelua eteläsavolaisen elintarvikeketjun sisälle keskustelutilaisuuksilla, verkostotapaamisilla ja työpajoilla. Näissä kokoontumisissa muodostuu maakuntamme ruokaketjun yhtenäinen näkemys vastuullisuudesta, sen kehittämistavoitteista ja yhteisestä kuluttajalle suunnattavasta selkeästä ja ymmärrettävästä viestinnästä. 
 
Hankkeessa mukana oleva maatila tai maaseutuyritys saa konkreettisen tiedon missä vaiheessa oman tilan/yrityksen vastuullisuustyö on sen seitsemällä eri osa-alueella: ympäristö, eläinten hyvinvointi, tuoteturvallisuus, työntekijöiden hyvinvointi, ravitsemus, paikallisuus ja talous. Yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa määritetään omien vastuullisten toimintatapojen tavoitetasot ja arjessa toteutettavat kehittämistoimenpiteet. Mukana olevat maatilat ja maaseutuyritykset kasvattavat osaamistaan, kuinka viestiä yhdessä muun ruokaketjun kanssa vastuullisista toimenpiteistä niin, että kotimaisen ruoan arvostus ja kilpailukyky kasvavat. Vastuullisen tuotantotavan on oltava jatkossa selkeä hankinta- ja hinnoitteluperuste, ei vain toiminnan peruslähtökohta.
 
Hankkeen tavoitteena on saada osallistujille ja koko elintarvikeketjuun uutta osaamista, tietoa, yhteisiä tavoitteita, yrityskohtaisia mittareita, uusia toimintamalleja ja yhteisiä viestejä vaikuttavuuden konkretisoimiseksi ja kilpailukyvyn rakentamiseksi. Näiden tekijöiden avulla varmistetaan, että elintarvikeketju kehittyy alueellisesti vastuullisuuden näkökulmasta ja kytkeytyy vahvana osana valtakunnallisiin ketjuihin. 
 
Ilmoittaudu mukaan hankkeeseen alla olevalla ilmoittautumislomakkeella. Seuraa myös tapahtumiamme ja ilmoittaudu niihin erikseen.
 
 
Hankeaika: 1.11.2020 – 31.12.2022.
Toteuttajat: ProAgria Etelä-Savo ry, ProAgria Keskusten Liitto ry
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon kunnat
 

Ryhmätyömateriaalit

Tulevaisuuden ruokaa hyvällä omalla tunnolla kick off 3.6. ryhmätyöt (PDF)
Tuloksellinen toimintaympäristö ja hyvinvoiva henkilöstö -työpaja 3.11. ryhmätyöt PDF (ryhmä 1, ryhmä 2, ryhmä 3 tulossa)

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut