Tehoa pohjoiseen luomuun

ProAgria Oulu

Hankkeessa kehitetään tehokkaampaa luomutuotantoa pohjoisissa olosuhteissa. Päämääränä on luomutuotannon laadun ja kannattavuuden parantaminen sekä luomutuotteiden saaminen markkinoille.

IMG 20200804 104714

Luomutuotannolla on mahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla. Vuodesta 2013 vuoteen 2020 tarkasteltaessa, on Pohjois-Pohjanmaan luomupeltoala, luomutilakoko ja luomutilojen määrä kasvanut tasaisesti. Maakunta on kyseisten tilastojen johdossa.

Pohjoisten olosuhteiden luomupelloilla on tehty vain vähän tutkimusta, sillä Luken ja entisen MTT:n luomumaatilat ovat sijainneet pääosin Etelä-Suomessa. Tässä hankkeessa demonstroidaan uusia luomuviljelymenetelmiä teemoilla luomusiementuotanto, luomuvihannesviljely ja uudistava viljely. Läpileikkaavana teemana on uudenaikainen luomuviljely. Demonstraatiotoiminnalla saadaan havainnollista tietoa pohjoisen olosuhteiden luomuviljelymenetelmistä.

Hankkeen tavoitteet:

Luomuhankkeella edesautetaan tehokkaampaa luomutuotantoa pohjoisissa olosuhteissa demonstroimalla ja kehittämällä alueelle sopivia luomuviljelymenetelmiä. Hankkeen päämääränä on luomutuotannon laadun ja kannattavuuden parantaminen sekä luomutuotteiden saaminen markkinoille.

Kaksi vuotta kestävä kehittämishanke toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Hankkeen toimenpiteet:

- Luomutuotannon viljelymenetelmien kehittäminen pohjoisen olosuhteissa
- Luomupelloilla tehtävät demonstraatiokokeet vuosina 2022 ja 2023.
- Luomusiementuotannon alueellinen kehittäminen
- Luomusiementuotannon tiedonjako- ja verkostoitumistilaisuudet sekä luomusiementuotannon demonstraatiot
- Tulosten ja havaintojen julkaisu ja tiedon välitys
- Pellonpiennarpäivät kesällä 2022 ja 2023
- Pohjoisen luomuseminaari 2022 ja 2023
- Opintomatka kotimaassa 2023
- Materiaalituotanto ja sen kerääminen hankesivuille
- Muut verkostoitumis- ja tiedonjakotilaisuudet
- Kehittämistyössä saavutettujen tulosten perusteella toimintatapaohjeistuksen
luominen. Teemana luomusiemen- ja luomuvihannestuotanto sekä uudistava
viljely. Eli uudenaikainen luomutuotanto.

Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä, jolle uutta tietoa luomumenetelmistä tuotetaan, ovat äskettäin luomuun siirtyneet tilat, kokeneemmat luomutilat ja luomutuotantoon siirtymistä harkitsevat tilat. Kohderyhmään kuuluvat myös luomumenetelmistä kiinnostuneet muut tilat ja edellisten sidosryhmät. Hyödynsaajia ovat luomuviljelijät sekä kaikki muutkin viljelijät kannattavuuden ja kestävyyden lisääntymisen kautta, sekä alueen yritykset, joille tulee mahdollisuuksia luomuviljelyyn tarvittavien tuotteiden ja palveluiden saralla.

Hanke jatkaa Pohjoiset luomudemonstraatiot ja -verkostot -hankkeen demonstraatiotoimintaa.

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Toteuttaja:  ProAgria Oulu

Osatoteuttaja:  Luonnonvarakeskus

Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

 Hanke somessa

Demokokeet

Vuoden 2022 demokokeet:

Luomukauran lajikekoe, 16 lajiketta (Ruukki)

Katso luomukauran lajikedemon tulokset

Luomuohran lajikekoe, 12 lajiketta (Ruukki)

Katso luomuohran lajikedemon tulokset

Luomuohran lannoitusdemo, 6 käsittelyä (Ruukki)

Katso luomuohran lannoitusdemon tulokset

Porkkanan lannoitusdemo, 6 käsittelyä (Pyhäjoki)

Katso luomuporkkanan lannoitusdemon tulokset

Herneen puintikokeet (Ruukki ja Jokioinen)


Härkäpavun puintikoe (Jokioinen)

Regeneratiivinen viljely luomussa (Ruukki + lähiseudut)

Materiaalit

Luomuinfo 23.2.2023

Webinaari: Katsaus muuttuneisiin luomutuotantoehtoihin

Webinaari: Luomusitoumus. Vastaukset ennakkokysymyksiin

Webinaari: Uusi tukikausi luomutuotannon näkökulmasta. Tukipuntarin esittely.

Ennakkokysymyksiä luomuwebinaariin

Luonnonmukainen tuotanto ja uusi tukijärjestelmä

Luonnonmukainen tuotanto - yhteiset ja kasvintuotannon ehdot

Luomutuotannon uudet ehdot - kotieläintuotanto

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumus 2023

Neuvontakorvaukset

Ympäristökorvaus luomun näkökulmasta uudella ohjelmakaudella

Pohjoisen luomuseminaari 2/2023

Ajankohtaista CAP:ista, Susann Rännäri, Luomuliitto

Luomuasetus: mikä muuttuu, mihin kiinnittää huomiota?, Johanna Honkanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Luomusiemenen tarve: mitä kannattaa tuottaa? myyntipäällikkö Heikki Alastalo, Lantmännen Agro

Viljelykierto osana luomusiementuotantoa, uudistavaa viljelyä ja typpiomavaraisuutta, luomukasvintuotannon ja hiiliviljelyn asiantuntija Erkki Vihonen, Lyckegård Oy

Herneen ja härkäpavun puintikokeet. Kokemuksia kaksivaihekorjuusta. tutkija Timo Lötjönen/Matts Nysand, Luonnonvarakeskus

Viljelijäpuheenvuoro: Luomuviljoja, -mansikkaa ja -vadelmaa viljelevä sekä metsätalousyrittäjänä toimiva Mikael Holsti, Sievi

Energiahaasteet osana luomutuotantoa, erityisasiantuntija Jari Tikkanen, ProAgria Keski-Pohjanmaa

Rikkaäestyksen vaikutus kasvustoissa, Erkki Vihonen, Lyckegård.

Uudistava viljely pohjoisessa & demonstraatiotoiminta, Timo Lötjönen, Luonnonvarakeskus

Kokemuksia uudistavasta viljelystä, BSAG hiiliviljelijä Marja Oesch, Pursilan tila

Luomusiementuotantopäivä Ruukissa 12/2022

Luomusiementuotanto, Naturcom Oy/TM

Luomusiementuotanto osana viljelykiertoa, ProAgria Oulu, Olli Valtonen

Ruokaviraston esitys

Luomusiementuotannon rikkakasvihaasteet, Luke Ruukki, Timo Lötjönen

Tehoa pohjoiseen luomuun -hanke, ProAgria Oulu, Viivi Virkkula