Taitava johtaja - Pätevä liideri

 
Taitava johtaja – pätevä liideri – hankkeen tavoitteena on kasvattaa henkilöstöjohtamisen osaamista ja merkitystä maatila- ja maaseutuyrityksissä. Osaamisen kasvun tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta ja yritysten kannattavuutta. Sanotaan, että henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja johtamalla oikein työntekijöitä, yritys myös menestyy. Henkilöstöjohtamiseen on panostettu vuosikymmeniä isoissa organisaatioissa ja nyt on sen aika myös maaseudun yrityksissä.
 

Digitalisaatio ja teknologia muuttavat ja ovat jo muuttaneet liiketoiminnan mahdollisuuksia ja henkilöstöjohtamista myös maaseutuyrityksissä. Hankkeen avulla selvitämme ja pilotoimme mitä henkilöstöjohtamiseen liittyvää työtä maatiloilla voisi automatisoida ja mitä ei. Minkälaisessa johtamistyössä tarvitaan vielä kasvokkain vuorovaikutusta ja missä voimme tehostaa tekemisiämme esimerkiksi ohjelmistorobotiikan (RPA) ja älykkään analytiikan avulla.

Tule mukaan johtamaan yrityksesi kannattavaan kasvuun!

 

Johtamispolkuvalmennus

Johtamispolkuvalmennus pätevöittää sinusta Taitavan johtajan – Pätevän liiderin.
Valmennuksen kesto on noin 15kk. Valmennus sisältää 8 ryhmäkokoontumista sekä alku- ja loppukartoituksen. Selvitämme yrityksesi kehittämistarpeita alkukartoituksen avulla, jonka jälkeen analysoimme seuraavat stepit yrityksesi kehittämiseksi ja seuraamme kehittämishankkeiden etenemistä. Valmennuksen aloituspäivät 5.-6.11.2019 Etelä-Savossa. Lue lisää ja ilmoittaudu.

 

Pilotit

Toteutustapana pienryhmätapaamiset (2-3 päivää) sekä asiakaskohtainen tekeminen (2-3 päivää).
Hankkeen myötä laajennetaan yhteistyöverkostoja ja luodaan yhteiskehittämisen malleja ja vertaistyöpajoja johtajille, esimiehille ja työpaikkojen avainhenkilöille.

• Henkilöstötuottavuuden ja yritystoiminnan kannattavuuden lisääminen
• Yritystoiminnan kehittäminen ja kasvun tukeminen verkostokumppanuuksien avulla
• Digitaalisuuden hyödyntäminen henkilöstöjohtamisessa
• Työntekijän palkkaaminen maaseutuyritykseen
• Laadukas perehdytysprosessi ja työsuunnitelun taitojen kehittäminen
• Itsensä johtaminen ja henkilöarvioinnit
• Erilaiset persoonat, kulttuurit ja kausityövoima
 

Seminaareja, työpajoja, webinaareja

Kokeillaan uusia toimintamalleja, synnytetään kenties aivan uusia innovaatioita, edistetään yritysten kansainvälistä verkottumista ja digitaalisten toimintatapojen käyttöönottoa.
 

Seuraa hanketta ja tule mukaan toimintaan!
facebook.com/groups/taitavajohtaja
proagria.fi/taitavajohtaja
proagria.fi/tapahtumat

Toteuttajat: ProAgria Etelä-Savo, ProAgria Pohjois-Savo ja ProAgria Keskusten Liitto
Toteutusaika 1.10.2018 - 31.12.2020.
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto, Etelä- ja Pohjois-Savon ELY-keskukset sekä kunnat
 

Lisätietoja:

Henriikka Suvinen, HR-asiantuntija, hankevastaava, ProAgria Etelä-Savo, p. 044 431 4105, henriikka.suvinen@proagria.fi

Inkeri Taurula, maatilayritysasiantuntija, ProAgria Pohjois-Savo, p. 043 825 4984, inkeri.taurula@proagria.fi

Danuta Jaakkola, johtava asiantuntija, HRD, ProAgria Keskusten Liitto, p. 043 825 0104, danuta.jaakkola@proagria.fi


Jaa

Tapahtumat

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa
    Maksa verkossa, suorita sähköisesti ja hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut