MAISA Maiseman arvo -maaseudun ekosysteemipalveluiden pilotti 2018-2020

ProAgria Etelä-Suomi

Maisemasta uusia merkityssisältöjä, uutta liiketoimintaa

Esittelykuva logolla

Luonnon ja kulttuuriympäristön tarjoamat ekosysteemipalvelut, luontolähtöiset, terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ovat kasvava toimiala, sillä ihmiset ovat kiinnostuneita sekä hyvinvoinnistaan että luonnossa liikkumisesta. Maiseman rooli luontokokemuksessa on tärkeä. Jo arkipuheeseen kuuluu sanonta ”silmä lepää maisemassa”. Uusien merkityssisältöjen yhdistäminen maisemaan tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyvinvointi-, maatila- ja kulttuurimatkailuun. Luonnon monimuotoisuutta hyödyntävien innovatiivisten liiketoimintakonseptien kehittäminen avaavat uusia ansaintamahdollisuuksia. Kehittämällä niitä nykyistä paremmin voidaan kasvattaa Suomen biotalouden arvoa, monipuolistaa sen sisältöä ja siten vahvistaa ja monipuolistaa biotalouden elinkeinopohjaa.

Tavoitteet
1) kehittää valtakunnallinen, alueellinen ja ruohonjuuritason toimintamalli, joka yhdistää maiseman omistajan, oheis- ja ohjelmapalveluiden, neuvontatyön ja alueellisen kehittäjän intressit
2) tunnistaa maiseman arvo ja tuotteistaa se sekä hyvinvointireittinä ja ohjelmapalveluna
3) kannustaa maanomistajia ylläpitämään arvokkaita maisema-alueita ja tunnistaa siihen liittyviä ansaintakeinoja
4) pilotoida konsepti, joka voidaan tuotteistaa ja monistaa eri puolilla Suomea alueelliset maisemaerot ja -vahvuudet huomioiden.
5) Mitata kehitettyjen maisemakonseptien hvvinvointivaikutuksia
6) Levittää tulokset ja toimintamalli valtakunnalliseen käyttöön

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan palvelumuotoilun menetelmin kolmella maisema-alueella toimintamalli, joka yhdistää jo maisemasta kerätyt tarinat, sen hyvinvointivaikutukset, oheis- ja ohjelmapalvelut sekä kohteen saavutettavuus suunnittelun siten, että niistä syntyy tuote.Tuotteistaminen tapahtuu neuvotellen ja opastaen maanomistajia ja opas- ja ohjelmapalveluita sekä kuntien toimijoita.

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry toteutti hanketta yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun sekä Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten MKN maisemapalveluiden sekä MKN yrityspalveluden kanssa. Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen toiminta-aika 1.6.2018-31.12.2020.

Lisätietoja:
Leena Lahdenvesi-Korhonen
​leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi
p. 040 523 5133