FIELDS -hanke

ProAgria Keskusten Liitto

FIELDS on Erasmus-hanke, jossa 30 eurooppalaista koulutus- ja neuvonta-alan toimijaa 12 eri maasta selvittävät, mitkä ovat tulevaisuuden osaamisvaateet maatalous-, metsä- ja ruokaketjussa.

FIELDS-hankkeen aloitustilaisuus pidettiin juuri ennen Korona-aikaa helmikuun alussa Torinossa, minkä jälkeen työ siirtyi pitkälti verkossa tapahtuvaksi. Digitaaliset tavat toimia ja niihin liittyvät osaamisvaateet ovat keskeinen osa hanketta.
ERASMUS logo English

Osaamistarpeita kartoitetaan erityisesti kestävyyden, digitalisaation ja biotalouden osalta yrittäjyys- ja johtamistaitoja unohtamatta. Tavoitteena on löytää osaamisvajeet, joihin projektin aikana työstetään modulaariset opintokokonaisuudet opintomateriaaleineen, joita pilotoidaan seitsemässä maassa. Ryhmähaastatteluiden ja trendianalyysien perusteella työstetään myös osaamisen kehittämiseen maakohtaisia strategioita.

FIELDS-hankkeessa on Suomesta mukana ainoana toimijana ProAgria Keskusten Liitto. Hanke on nelivuotinen toimien vuodet 2020-2023. Hankkeen koordinoi Torinon yliopisto (UNITO) Italiasta, ja hankkeen kokonaisbudjetti on neljä miljoonaa euroa. FIEDLS-hanke eli Addressing the current and Future skIll needs for sustainability, digitalization, and the bio-Economy in AgricuLture: European skills agenDa and Strategy.

Tutustu tarkemmin hankkeeseen: https://www.erasmus-fields.eu/

Ajankohtaista hankkeessa

Fields-newsletter Sept. 2020 

Uutiskirje FIELDS syyskuu 2020 - suomeksi

Uutiskirje FIELDS 2022 - suomeksi

Uutiskirje FIELDS huhtikuu 2023 - suomeksi

Uutiskirje FIELDS lokakuu 2023 - suomeksi

Uutiskirje FIELDS huhtikuu 2024 - suomeksi

Uutiskirje FIELDS -suomeksi

Lisätietoja hankkeesta:

Twitter: @Sprojectfield