Elintarvikeviennin aloitus Japaniin / Pilot export project for food and beverage

ProAgria Itä-Suomi
Japan tea plant
Elintarvikevienti hankkeen logot

Pilottihankkeella  valmistellaan pohjoiskarjalaisten elintarvikkeiden, erityisesti premium- ja erikoistuotteiden, viennin aloittamista Japaniin. Viennistä kiinnostuneet elintarviketoimijat saavat tietoja Japanin elintarvikemarkkinoiden vientiprosesseista, potentiaalisista maahantuojista, jakelukanavista ja tuotteiden sijoittumisen mahdollisuuksista premium-, lahja- tai muuhun erikoiskategoriaan sekä niihin liittyvistä pakkausvaatimuksista. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan parhaat messut tai tapahtumat viennin aloittamiseksi sekä vieraillaan Foodex-messuilla Japaniin suuntautuvan verkostoitumismatkan yhteydessä.

Tämä hanke toimii pilottina laajemmalle elintarvikevientikokonaisuudelle, jossa tavoitellaan pohjoiskarjalaisille elintarvikkeille uusia liiketoimintamahdollisuuksia Japanissa.

Rahoitus: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) määräraha
Rahoittaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 

This pilot project prepares the start of the export of North Karelian premium food and beverage products, to Japan. Food and beverage companies interested in exporting will be provided export process information of the Japanese food market, potential importers, distribution channels and the possibilities of placing products in premium, gift or other special categories, as well as the related packaging requirements. 

In addition, the project maps out the best trade fairs or events to start exporting, and visits the Foodex trade fair in connection with a networking trip to Japan.

This project is funded by Regional Council of North Karelia, AKKE fund.

Hello Japan! brochure in english

This brochure introduces North Karelian food and beverage industry and companies

Hello Japan 148x148mm ENG WEB

こんにちは日本 パンフレット

このパンフレットは、北カレリアの食品および飲料産業と企業を紹介しています

Hello Japan 148x148mm JPN WEB