Biomassat kiertoon Koillismaalla

ProAgria Oulu

Biomassat kiertoon Koillismaalla hankkeessa selvitetään monitahoisesti biokaasutuotannon mahdollisuuksia Koillismaalla sekä erilaisten ympäristönhoidollisten biomassojen hyödyntämismahdollisuuksia.

Traktorityot Maaritsatomaa

Omavaraisuuden ja materiaalikiertojen tehostaminen ovat merkittävässä roolissa alkutuotannon kannattavuusongelman ratkaisussa kuin myös kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamisessa.

Osatoteuttajien yhteistyöllä ja toisiaan täydentävillä selvityksillä ja tutkimuksilla saadaan aikaiseksi suunnitelma tehokkaasta korjuu-, logistiikka- ja tuotantoketjusta, jossa ympäristönhoidollisia biomassoja hyödynnetään tehokkaasti ja maatilojen ravinnekiertoa tehostetaan ympäristövaikutukset huomioon ottaen. Yritysten ja yhdistyksien aktivointi mukaan tutkimus- ja kehitysvaiheen toimintaan lisää tietoisuutta ympäristönhoidollisten biomassojen hyödyntämismahdollisuuksista ja mahdollisesti luo työpaikkoja maaseudulle.

Hankkeen lopputuloksena tuotetaan raportti maatilojen biokaasulaitosten sekä ympäristönhoidollisten biomassojen mahdollisuuksista Koillismaalla. Hankkeen merkittävimpänä hyötynä nähdään se, että ympäristönhoidollisista toimenpiteistä syntyvä biomassa pystytään jalostamaan energiaksi tai lannoitteiksi ja kasvitautien torjunta-aineiksi.

Ympäristönhoidosta voi tulla kannattavaa liiketoimintaa.

Hankkeen päätoteuttaja: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. 

Hankkeen osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, ProAgria Oulu ry sekä Oulun yliopisto.