Ympäristöviisaus osaksi viljelyn kehittämistä

3 min lukuaika

Ilmasto muutoksessa

Ympäristöviisas viljely koskettaa kaikkia viljelytoimia ja päätöksiä.

ProAgrian viljelysuunnittelussa mietitään yhdessä viljelijän kanssa tilan ympäristötavoitteet, sillä ne ovat nyt osa viljelyn kehittämisohjelmaa. Ympäristöviisas viljely koskettaa kaikkia viljelytoimia ja päätöksiä. Kun ympäristötavoitteet on kirjattu ylös, ne on helpompi ottaa huomioon viljelyn suunnittelussa, esimerkiksi viljelykierrossa, kasvivalinnassa, lannoituksessa, maan kasvukunnossa, kasvinsuojelussa, peltotöiden ajoituksessa ja muokkaustavassa. Hyvä ja laadukas sato on jo yksi merkki ympäristön huomioimisessa viljelyssä, monesti ympäristön hyväksi tehtäviä toimia tehdäänkin osittain huomaamatta. Nyt on vielä hyvä aika pohtia ympäristötavoitteita tulevalle kasvukaudelle ja keskustella asiantuntijan kanssa niistä yhdessä.

Jokainen tila on yksilöllinen kokonaisuus, jonka muodostavat tilan toimintaympäristö ominaispiirteineen ja olosuhteineen, sekä käytettävissä olevat resurssit ja mahdollisuudet. Lisäksi jokaisella viljelijällä on juuri omanlaisensa kiinnostuksen kohteet liittyen ympäristönhoitoon ja viljelyn kehittämiseen, jotka ohjaavat enemmän tai vähemmän kaikissa kasvintuotantoon liittyvissä valinnoissa.

Oman tien löytäminen ja päätösten teko kaiken tietotulvan keskellä voi olla välillä vaikeaa ja ihmismielellä on merkillinen taipumus käyttää mieluummin energiaa asioihin, jotka ovat kohtuullisen helppoja. Emme kuitenkaan voi sivuuttaa nykytilannetta, jossa kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia ruuantuotannon ympäristövaikutuksista ja monet jatkojalostajat edellyttävät ympäristön huomiointia maataloustuotannossa. Ympäristöpainotteista linjaa jatkaa myös keväällä 2023 alkava uusi CAP27-ohjelma.

Ratkaisu helpompaan kestävien valintojen tekoon on kuitenkin onneksi jo nurkan takana ja se kantaa ilolla nimeä Ympäristökioski. Sen tarkoituksena on auttaa tilaa hahmottamaan, minkälainen kokonaisuus tilasta muodostuu ympäristönäkökulmasta katsottuna. Näin tullaan tietoisemmiksi siitä, ovatko nykytoimet riittävät vai voisiko kuvaa täydentää vielä jollain tilalle sopivalla ja taloudellisella ratkaisulla. Tilanne on vähän sama kuin isoa tuhannen palan palapeliä tehdessä: tekemistä helpottaa, kun näkee miltä valmis palapeli näyttää. Sillä erotuksella, että ympäristön ja viljelyn yhteispeli on jatkuvassa muutoksessa eikä varsinaisesti koskaan valmis. Olennaista on, että tehdään tietoisia ja perusteltuja valintoja, koska näin varmistetaan, että ollaan viemässä muutosta positiiviseen suuntaan.

Millä tavalla Ympäristökioski auttaa, jos se vain lisää tietoa täpötäyden kuorman päälle? Niksi piilee siinä, että sivusto tuo jokaiselle lohkolle ehdolle vain niitä toimenpiteitä, jotka sopivat lohkolle sen ominaisuuksien perusteella. Jos esimerkiksi viljelijä on useammalle lohkolle merkinnyt ominaisuudeksi, että ne sijaitsevat tasaisilla tulvaherkillä pelloilla, tarjottimelle tulee toimenpiteitä kuten talviaikainen kasvipeitteisyys, suojavyöhykkeen perustaminen ja 5–10 muuta hyväksi todettua keinoa. Osana Ympäristöviisas viljelijä -hanketta kehitettävä sivusto on vielä testivaiheessa, mutta tulee vuoden 2022 aikana avoimeen käyttöön viljelijöille ja asiantuntijoille.

Ympäristöviisaita tavoitteita voi asettaa myös yhteistyössä toisten tilojen kanssa ja asiantuntijan avulla. Näin voidaan toimia muun muassa kosteikkojen ja perinnebiotooppien hoidossa tai ravinteiden kierrätyksessä karja- ja kasvitilojen välillä. Hyväksi todettu keino lisätä omaa ympäristöosaamistaan on osallistua viljelijöille suunnattuihin tilaisuuksiin, joissa pääsee oppimaan uutta ja vaihtamaan kokemuksia toisten viljelijöiden kanssa. Tästä tuoreena esimerkkinä toimii ProAgria Oulun kasviasiantuntijoiden ja Oulun maa- ja kotitalousnaisten ympäristöasiantuntijoiden kuuden hengen tiimillä toteuttama yhteistyö Haapaveden kunnan kanssa vuonna 2021.

Kunnalla oli tarve aktivoida paikallisia viljelijöitä vesiviisaan viljelyn osalta, jotta alueen vesistön tilaa saataisiin parannettua. ProAgrialta taas löytyi sopivaa asiantuntemusta ympäristöasioista ja kasvintuotannosta. Tarpeeseen vastattiin järjestämällä piennarpäiviä ja tekemällä tilakohtaisia käyntejä, joiden innoittamana saatiin vireille useita ympäristöviisaita toimia. Projektissa kootut vesiviisaan viljelyn toimet löytyvät täältä: https://www.haapavesi.fi/vesistot

Riippumatta siitä oletko kasvintuottaja vai kasvintuotannonasiantuntija vai jotain ihan muuta, ympäristö on meidän kaikkien yhteinen asia, myös tulevalla kasvukaudella 2022.