Talousjohtajaksi - eikö vain?

3 min lukuaika

Talouden ruorissa

Yksi talouden johtamisen tavoitteista on elää yrityksen tulevaisuutta; mukana mennyt, nykyhetki ja tulevaisuuden skenaariot.

Talousjohtajaksi – eikö vain?

Talousjohtajan (CFO, chief financial officer) toimenkuva on yritysmaailmassa haluttu näköalapaikka. Kuulut ylimpään johtoon, toimit useimmiten varatoimitusjohtajana sekä tiedät yrityksen tilanteesta ja näkymistä kaiken mahdollisen. Tämä virka on avoinna lähes kaikille yrittäjille. Miten siis täytät talousjohtajan saappaat?

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on harvoin mahdollista palkata ainakaan kokopäivätoimista talousjohtajaa. Yrittäjä joutuu itse vastaamaan useista johtoryhmän rooleista yrityksessään. Yksi keskeisimmistä on talousjohtajan rooli, jossa vastuualueena on talouden johtamisen ja koko yrityksen kokonaisuuden hallinta.

Talousjohtajalla pitää olla käytettävissä kaikki yritykseen kertyvä tieto, josta hänelle avautuu tutkittavaksi talouden realiteetit, tuotannon tasot sekä tehokkuus, toimintaympäristön mahdollisuudet sekä uhat ja yritykseen vaikuttavat riskit. Jos tietoa ei ole tai se on hajanaista, olet vaikeuksissa. Yrityksessä dataa kerätään monesta eri lähteestä ja kilpailukyky määrittyy sen mukaan, miten datavirroista kyetään saamaan olennainen tieto irti. Kun tähän yhdistetään toimintaympäristön jatkuva muutos, tarvitaan yhä parempia keinoja sekä osaamista ennakoida tulevaa ja kykyä ohjata liiketoimintaa rullaavan strategian edellyttämään suuntaan.

Talouden johtamisesta on tehtävä mielekästä. On ymmärrettävää, että kaikille numerot ja talousasiat ylipäätään eivät ole se mielekkäin osuus yritystoiminnassa. Sen johdosta taloushallinto kannattaa ulkoistaa ja pohtia muutoinkin ketterää talouden seurantaa sekä suunnittelua. Parhaiten se toteutuu yhdessä asiantuntijatiimin kanssa, jonka muodostavat esimerkiksi kirjanpitäjä, talouden sekä tuotannon asiantuntija ja strategiasta vastaava asiantuntija. Yhdessä tiimin kanssa sparraten talouden ja yrityksen johtamisen osaaminen kehittyy ja innostuminen lisääntyy.

Yksi talouden johtamisen tavoitteista on elää yrityksen tulevaisuutta. Tällöin vastataan kysymyksiin, miltä yritykseni talous eri mittarein arvioituna näyttää huomenna, ensi viikolla, ensi kuussa, seuraavalla tilikaudella tai 5-10 vuoden päästä. Tulevaisuutta pitää lisäksi elää eri skenaarioiden kautta, koska epävarmuuden vallitessa ei voi tietää, mikä skenaarioista toteutuu tai on edes todennäköisin. Liiketoiminnan strategia elää talouden analyysin kanssa rinnakkain ja historiasta kertyvä yrityksen toteutunut tieto toimii kompassina antaen lähtöarvot simuloinneille.

On esimerkkejä yrityksistä, jotka tekevät jatkuvasti skenaariolaskentaa. Sen avulla yrittäjä pystyy tietyn olosuhteen toteutuessa tekemään oikeat liikkeet, ja saamaan tästä valtavasti taloudellista hyötyä. Skenarointiin käytetty aika ja raha tulevat moninkertaisesti takaisin.

Talousjohtajan työ on vaikeaa ilman mittareita. On tiedettävä mitä tavoitellaan, millä keinoilla tavoitteeseen on mahdollisuus päästä sekä miten matkan toteutumista sekä onnistumista on mahdollista seurata. Pitkän aikavälin tavoite pohjautuu useimmiten strategiaan, josta johdetaan seurattavat mittarit. Kokonaisuutta seurataan mahdollisimman reaaliaikaisella kirjanpidolla ja budjetti tukee rinnalla tulevien aikajaksojen maksuvalmiuden ennustamisessa.

Talousjohtajan rooli on siis muutakin, kuin pelkkää lukujen tarkastelua. Siinä korostuu yrityksen näkeminen kokonaisuutena, jossa talous- ja reaaliprosessit ovat kytkeytyneenä toisiinsa. Asioita tarkastellaan myös eri aikaväleillä. Toisaalta seuraamme menneen toiminnan tuloksellisuutta, tarkastelemme talouden nykytilaa ja skenaroimme tulevaisuutta. Kun ryhtyy katsomaan omaa yritystään tämän tyyppisesti kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, lisää merkittävästi todennäköisyyttä, että yritykselle asetetut tavoitteet toteutuvat. Lisäksi työ mielenkiintoisuudessaan on palkitsevaa ja opettaa paljon.

Siispä vastaus otsikon kysymykseen;
Talousjohtajaksi – eikö vain? Kyllä ehdottomasti, suosittelen.

Ari Nopanen
johtava asiantuntija
palvelukehitys ja talousjohtaminen
ProAgria Liha Osaamiskeskus