Talouden johtaminen pähkinänkuoressa

1 min lukuaika

Talouden ruorissa

Talouden johtaminen korostuu erityisesti haastavina aikoina. – Onnistunut talouden johtaminen perustuu suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan ja ennakointiin, kertoo talouspalvelujen kehityspäällikkö Petri Koivisto.

Tietokone ja asiantuntijat


Suunnittele

Talouden johtaminen perustuu taloussuunnitelmaan. Taloutta pitää suunnitella niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä kannattavuuden ja maksuvalmiuden näkökulmasta, sekä simuloida eri skenaarioita tulevasta kehityksestä. 

Investointien vaikutukset näkyvät pitkään, joten ne on syytä harkita tarkkaan ja jaksottaa eri vuosille. Pitkävaikutteista virhettä ei voi korjata lyhyellä aikavälillä. 

Suunnitelman tulee pohjautua yrityksen strategiaan ja tuotantoon.

Seuraa

Jokainen suunnitelma, jota ei toteuteta, on turha. Jos suunnitelmaa ei toteuteta, sitä tulee muuttaa toteuttamiskelpoiseksi. 

Taloussuunnitelma on numeroin kuvattua yrityksen toimintaa, joka koostuu päivittäisistä tekemisistä ja valinnoista sekä tarvittavista tekemisistä ja valinnoista tulevaisuuden osalta. Talouden lukuja voidaan muuttaa vain muuttamalla tekemistä.

Toteuta

  Suunnitelman toteuttamista on seurattava ja mikäli toteuma ei vastaa suunnitelmaa, on mietittävä syitä ja tarvittaessa muutettava suunnitelmaa uuden tiedon valossa. Seurantaan tarvitaan ajantasaista tietoa tuotannosta ja taloudesta, joten kirjanpidon ja tuotannon seurannan on oltava ajan tasalla. 

  Myös rahaliikennettä on pystyttävä seuraamaan luotettavasti. 

  Taloutta ja tuotantoa seurataan pitkin vuotta, jolloin voidaan tehdä tarvittavia muutoksia.

  Ennakoi

   Hyvästä suunnittelusta ja seurannasta huolimatta on hyvä varautua yllätyksiin. 

   Riittävä kassa mahdollistaa hankintojen tekemisen ennakoiden. Sen merkitys korostuu etenkin haastavina aikoina, kun tuotantopanosten saatavuus on huono. 

   Hankintojen ja myyntien ennakoinnilla mahdollistetaan onnistunut kilpailutus ja paras myyntihinta. 

   Ennakoi toimintaympäristön muutos ja tarkenna tarvittaessa strategiaa ja taloussuunnitelmaa.