Suunnitteletko investointia? Muista nämä, kun haet investointitukea!

3 min lukuaika

Talouden ruorissa

Näin kesän koettaessa kaksi ensimmäistä investointitukihakukierrosta ovat takana.

Näin kesän koettaessa kaksi ensimmäistä investointitukihakukierrosta ovat takana. Keski-Suomalaisesta näkökulmasta hakemuksia laitettiin liikkeelle ihan mukavasti ja myös eri tukikohteita haettiin kattavasti. Hakemusten kustannusarviot olivat aiempia vuosia pienempiä, johtuen siitä, että

isompia investointeja on voinut hakea niin maito- kuin lihapuolelle tällä hetkellä pääosin vain sopimusmäärien ja tuotantosopimuksien rajoissa.

Seuraavat investointitukihakukierrokset päättyvät 15.8.21 ja 15.10.21

Jos jostain syystä juna jätti asemalle kevään hakukierroksilta, tulevalle syksylle on vielä kaksi hakua, jotka päättyvät 15.8. ja 15.10. Keväällä ja kesällä istutaan paljon traktorissa ja sehän on mitä mainiointa aikaa pyöritellä mahdollisia tulevan syksyn tai seuraavan vuoden investointeja. Olen vuosien mittaan huomannut, että vanha sanonta, ”Hiljaa hyvä tulee”, olisi edelleen hyvä ohje monelle investoijalle. Äestys traktorissa liikkeelle lähteneet siniset ajatukset ja siitä pikkuhiljaa investoinniksi jalostuneet hankkeet, isot tai pienet, ovat pääosin onnistuneet monellakin tavoin paremmin kuin viimeisellä hakuviikolla kasatut.

Nostaisin muutaman kohdan tulevia investointitukihakuja varten esille. Hyrrä palvelu käyttää tausta-aineistona Yritys- ja yhteisötietojärjestelmää (YTJ). Jos YTJ:stä puuttuvat hakijayritykseltä esimerkiksi osoitetiedot, ei tukihakemusta voi tehdä Hyrrä palvelussa. Joten kannattaa kirjautua YTJ:n ja tarkastaa, että hakijan yhteystiedot ovat kunnossa.

Vuoden 2021 alusta Katso-valtuutukset lakkasivat toimimasta Hyrrä palvelussa ja siirryttiin käyttämään Suomi.fi valtuuksia. Suurimmalle osalle uusien valtuutuksien tekeminen onnistuu helposti. Maatalousyhtymien osalta valtuutusprosessi on vienyt jopa kolme kuukautta ja ilman tuota valtuutusta ei Hyrrään ole voinut tehdä tukihakemusta. Tähän on tulossa tämänhetkisen tiedon mukaan kesäkuun puolivälissä muutos, jolloin ei enää tarvittaisi hakea valtuutusta jollekin yhtymän osakkaalle valtuutusoikeuden kautta vaan tuo valtuutus voitaisiin tehdä normaalisti Suomi.fi palvelussa sähköisesti.

Lupien hakeminen ottaa aikansa

Rakentamisessa tarvitaan lähes aina ilmoitusmenettely, toimenpide- tai rakennuslupa. Luvan hakeminen tapahtuu pääosin nykyisin sähköisen lupapalvelun kautta, mikä on koettu käteväksi ja toimivaksi. Lupapalveluun voi valtuuttaa eri osapuolia esimerkiksi rakennussuunnittelijan, jolloin kuvat voidaan liittää suoraan hakemukseen. Lupahakemuksen käsittely on kestänyt kaksi kolme viikkoa.

Ympäristöluvan tarve tulee selvittää kotieläininvestoinneissa. Pääosin lupa haetaan oman kunnan tai kaupungin ympäristönsuojelu viranomaiselta ns. ilmoitusmenettelyn kautta. Hakemuksen käsittelyaika on 120 vuorokautta, jonka jälkeen tulee aina päätös, joko myönteinen tai kielteinen. Suuremmissa hankkeissa lupa haetaan Aluehallintovirastolta. Lupahakemuksen käsittely on kestänyt heillä viidestä seitsemään kuukautta.

Pelastus- ja varautumissuunnitelma on tuetun rakentamisen vaatimus kotieläinrakentamisessa. Yksikkökokojen kasvaessa on oikeasti hyvä miettiä, kuinka toimitaan, jos esimerkiksi sähkön- tai vedentulossa on häiriö, ruokintalaitteet eivät toimi, jne. Tämä suunnitelma olisi oltava kaikkien tiedossa, jotka ovat päivittäisessä toiminnassa mukana. Varautumissuunnitelma on tällä hetkellä myös eläinten hyvinvointikorvauksen vaateissa.

Lähde liikkeelle ajoissa investoinnin suunnittelussa

Tässä huomioita, jotka on hyvä tarkastaa tai varmistaa etukäteen. Jokainen palanen ottaa oman aikansa ja siksi hyvällä etukäteisvalmistelulla ja riittävällä aikaikkunalla hakuprosessi etenee jouhevasti. Neuvoa kannattaa kysyä oman alueen ELY-keskusten ja ProAgrian rahoitusasiantuntijoilta.

Uskoisin, että kaikkien investointihankkeissa mukanaolevien tahojen päämääränä on potkia palloa samaan maaliin. Välillähän se pallo palaa kentälle takaisin ylärimasta, mutta sen jälkeen peliä jatketaan kahta terhakkaammin. Kyllä se maali sieltä tulee!!

Kirjoittaja
Matti Viinikainen
Valtakunnallinen Huippuosaaja, investoinnit ja maito
ProAgria Keski-Suomi