Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa

4 min lukuaika

Talouden ruorissa

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa on paljon huomioitavia asioita ja vaiheita. Erilaisia laskelmia tärkeämpää on kuitenkin perheen sisäinen keskustelu. Keskustelu tulisi käydä jokaisen osalta avoimin ja kuuntelevin mielin, kaikkien mielipiteet kuunnellen ja huomioon ottaen.

Jokela 24

Marraskuisena tiistaina kerääntyi Loimaan Sarka-museolle suuri joukko sukupolvenvaihdosasioista kiinnostuneita ihmisiä kuuntelemaan mitä kaikkea sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tulisi muistaa ottaa huomioon. 

Aloita ajoissa

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu olisi hyvä aloittaa hyvissä ajoin sekä ottaa asiantuntija avuksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, korosti talousasiantuntijamme Mikko Mattila puheenvuorossaan. Erilaisia laskelmia tärkeämpää on kuitenkin perheen sisäinen keskustelu. Keskustelu tulisi käydä jokaisen osalta avoimin ja kuuntelevin mielin, kaikkien mielipiteet kuunnellen ja huomioon ottaen. Sukupolvenvaihdokseen liittyy hyvin paljon suuria tunteita, onhan kyseessä usein pitkät perinteet omaava sukutila, joka tulisi nyt siirtää tulevalle sukupolvelle. Suuria tunteita herättää mahdollisesti myös se, että koti jossa ollaan vuosikymmenten ajan asuttu, siirtyy jatkajan kodiksi ja itse pitäisi pystyä rakentamaan uusi rakas koti muualle.

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa perheen sisällä käytävien keskustelujen keskeisiä teemoja ovatkin keskustelut asumisjärjestelyistä, miten sukupolvenvaihdos toteutetaan (kerralla/vaiheitta), siirretäänkö kaikki kiinteistöt jatkajalle, miten huomioidaan mahdollisesti jatkajan muut sisarukset ja jatkaako tilaa yksi vai useampi henkilö?

Asiantuntijan kanssa käydään sukupolvenvaihdoksen alkukeskusteluissa läpi kiinteistöjen tietoja sekä muita perustietoja. Laaditaan laskelmia mm. tilan kannattavuuden tarkastelemiseksi sekä jatkajan tilan pidon jatkon mahdollisuuksien selvittämiseksi. Perustietojen keruun myötä pystytään hahmottamaan tilakokonaisuus sekä haarukoimaan mm. kauppahintaa, jonka pohjalta voidaan tehdä päätöksiä siirtyykö tila jatkajalle käyvän hinnan kaupalla, lahjanluonteisena kauppana tai lahjana.

Huomioi verotukselliset näkökulmat

Perustietojen keruu on tärkeää myös verotuksellisesta näkökulmasta mikä olikin oman osuuteni teema. Sukupolvenvaihdoksen verotuksellisia seikkoja on mahdotonta tiivistää lyhyeen ja ymmärrettävään pakettiin, joten Loimaalla yleisö saikin vain pintaraapaisun asiaan. 

Kiinteistöjen omistusaika vaikuttaa luopujan tuloverotukseen ja vastaavasti merkittävät sukupolvenvaihdos huojennukset lahjaverotukseen saadaan, kunhan jatkaja jatkaa maatalouden harjoittamista, siten että hän itse harjoittaa maataloutta eikä esimerkiksi vuokraa peltoja pois. Verotukselliset asiat ovat hyvin tilakohtaisia, joten kattavaa yleisohjeistusta niistä on useimmiten hankala laatia. Sukupolvenvaihdoksessa pitää huomioida niin tuloverolaki, maatalouden tuloverolaki, perintö- ja lahjaverolaki, varainsiirtoverolaki sekä arvonlisäverolaki. Verotuksellisesti usein toistuva sana on käypä arvo, tämä vaikuttaa mm. kaupassa olevan lahjan suuruuteen. Sukupolvenvaihdoksessa varsinkin metsän osalta on hyvä käyttää asiantuntija-arviota metsän käyvän arvon määritykseen sekä mikäli on useita yksityistalouden rakennuksia, jotka siirtyvät tilakaupassa (kesämökit, omakotitalot jne.)

Eläkeasiat kuntoon

Melan asiantuntija Jaakko Mikkola kävi kattavasti läpi eläkejärjestelmää sekä mm. varhennetun osa-aikaeläkkeen taustoja. Melaan kannattaa ottaa myös sukupolvenvaihdosprosessin aikana yhteydessä ja keskustella heidän kanssaan tarkemmin eläkkeestä niin luopujan kohdalla, esimerkiksi milloin on mahdollista saada eläkettä sekä jatkajan kohdalla miten määrittää oikeantasoinen työtulo vakuutusta varten. Päivän puheenvuoroissa vilahti myös maatilojen yhtiöittäminen, vaikkei osakeyhtiömuotoisiin maatiloihin ehditty juuri keskittyä. Kuitenkin erityisesti yhtiöittämistä ja sukupolvenvaihdosta lähekkäin suunniteltaessa, kannattaa Melan asiamies ottaa ajoissa mukaan keskusteluihin, jotta varmistetaan Mela -turva jokaiselle osakkaalle.

Mitä pohtii rahoittaja

Nordean Tiina Ripatti kertoi esityksessään mitä rahoittaja ottaa huomioon pohtiessaan sukupolvenvaihdoksen rahoittamista. Tiina korosti laskelmien ja myös budjetin laadintaa. Talouslaskelmilla osoitetaan pankille tilan taloudellinen tilanne maksuvalmiuden ja kannattavuuden näkökulmasta ja osoitetaan jatkajan mahdollisuudet jatkaa hahmoteltu kauppahinta huomioiden. Vaikka asiantuntija laatisikin laskelmat, olisi silti ne hyvä aina käydä yhdessä asiantuntijan kanssa läpi, jotta osaisi myös itse selittää pankille millainen tilan taloudellinen tilanne on.

Erilaisten talouslaskelmien ja budjetin ajantasaisena pitäminen on muuten erittäin nopeaa ja helppoa, mikäli tilipalvelut on otettu ProAgrian kautta. Tiesitkö, että meiltä saat myös kattavat tilipalvelut ja ne ohjelmistot keskustelevat puolestaan talousasiantuntijoiden ohjelmien kanssa, jolloin heidänkin työ nopeutuu?

Tiina kertoi myös mikä rahan hintaan vaikuttaa. Rahan hintaan ja luottopäätökseen vaikuttaa tietenkin tilan taloudellinen tilanne, mutta myös laina-aika, vakuusvaje, yrittäjä – ja liiketoimintariski. Hinnoittelu perustuu asiakkaasta laadittuun luottoluokitukseen. Myös Tiina korosti suunnittelun aloittamista ajoissa sekä pankin ottamista mukaan keskusteluihin. Sukupolvenvaihdosta rahoitetaan perinteisellä pankkilainalla sekä nuoren viljelijän aloitusavustuksen edellytysten täyttyessä korkotukilainalla.

Miten perheoikeudelliset asiat kannattaa huomioida?

Iltapäivä jatkui perheoikeudellisten asioiden parissa. ProAgrian lakimies Risto Heininen kävi läpi niin avio-oikeutta kuin edunvalvontavaltakirja -asiaa. Tietopaketti oli laaja sekä kattava, jossa tuotiin hyvin esille myös perheoikeuteen liittyviä asioita, joita tulisi muistaa pitää mielessä myös sukupolvenvaihdosta suunnitellessa, ainakin ottaa keskusteluun. Avioehto voidaan laatia sekä kuoleman että avioeron varalla tai vain toiseen näistä. Lahjakirjassa voidaan sulkea esimerkiksi jatkajan nykyisen/tulevan puolison avio-oikeus pois lahjan osuuteen.

Tee edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, joka olisi jokaisen hyvä tehdä, iästä riippumatta. Edunvalvontavaltuutus on määrämuotoinen ja sillä voidaan määrätä esimerkiksi kuka päättää päämiehen kiinteistöjen myynnistä, mikäli hän on itse siihen kykenemätön. Edunvalvontavaltakirjasta voi ensin laatia ns. perusversion, jota sitten päivitetään ja muutetaan tarpeen vaatiessa myöhemmin. Puolisoiden toimimista toistensa edunvalvontavaltuutettuina ei useinkaan suositella, mikäli puolisot ovat jo iäkkäitä.

Sukupolvenvaihdostilaisuuden puhujia
Asiantuntijoina sukupolvenvaihdostilaisuudessa oli mm. Tiina Ripatti Nordealta (keskellä) sekä Elina Karjalainen ja Risto Heininen ProAgriasta.

Mitä avustuksia nuori viljelijä voi saada?

Päivän päätti Varsinais-Suomen Ely-keskuksen Janita Leppäsen puheenvuoro nuoren viljelijän aloitusavustuksista. Janita kävi läpi eri tukitasot ja edellytykset avustuksen saamiselle. Yrittäjätulovaade korkeammassa avustuksessa on 25 000 € ja alemmassa 15 000 € ja tähän luetaan pelkästään maatalouden tulo, ei esimerkiksi koneurakointia. Liiketoimintasuunnitelmaan tulisi kirjata yksi kehittämistoimenpide jonka jatkaja sitoutuu toteuttamaan, mutta toimenpiteen ei tarvitse olla mikään mittavan iso tai ihmeellinen. Aloitustuki kattaa itse avustuksen sekä korkotukilainan. Korkotukilainan myöntö on edellytys varainsiirtoverovapaudelle sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.

Tietoa päivässä oli jaossa paljon ja varmasti osallistujilla heräsi paljon kysymyksiä. Me proagrialaiset asiantuntijat olemme valmiita auttamaan eteenpäin ja katsomaan prosessia kunkin tilan näkökulmasta.

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ei voikaan kuin korostaa suunnittelun merkitystä ja sitä, että prosessille varataan tarpeeksi aikaa!