Maatilan sukupolvenvaihdos on iso elämänmuutos

2 min lukuaika

Talouden ruorissa

Sukupolvenvaihdoksen askelmerkit

Maatilan sukupolvenvaihdos on iso elämänmuutos sekä luopujalle että tilanpidon jatkajalle. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu onkin syytä aloittaa hyvissä ajoin, mielellään jo useampi vuosi ennen sukupolvenvaihdoksen toteutumista. Oikea hetki sukupolvenvaihdokselle on silloin, kun uusi yrittäjä on itse valmis kantamaan vastuun tilan hoidosta ja luopujat ovat valmiita tämän vastuun jatkajalle antamaan. Sukupolvenvaihdoksessa jatkajalle voidaan luovuttaa joko koko tila tai osa maatilasta.

Osittainen vaihdos

Osittaiset sukupolvenvaihdokset ovat selvästi lisääntyneet erityisesti suuremmilla kotieläintiloilla, kun mahdollisuus luopumistukeen loppui muutama vuosi sitten. Jatkajat haluavat kuitenkin usein mukaan maatilalle yrittäjiksi jo ennen kuin vanhemmat pääsevät eläkkeelle. Osittaisessa sukupolvenvaihdoksessa jatkajalle myydään osa maatilasta. Tämän jälkeen maatila jatkaa toimintaansa jatkajien ja vanhempien muodostamana maatalousyhtymänä siihen asti, kunnes loputkin maatilasta myydään jatkajalle.

Maatalousyhtymää suunniteltaessa on erittäin tärkeä sopia etukäteen yhdessä yrittämisen pelisäännöistä. Yhtymäsopimus tulee jokaisen maatalousyhtymän tehdä. Yhtymäsopimuksessa sovitaan muun muassa yhtymän päätöksenteosta ja yhtymän rahojen käytöstä. Apua yhtymäsopimuksen laadintaan saa ProAgrian omistajanvaihdosasiantuntijalta.

Esiselvityksellä liikkeelle

Oman alueen ProAgrian omistajanvaihdosasiantuntijaan kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä, kun sukupolvenvaihdosasiat tulevat ajankohtaisiksi. Omistajanvaihdosasiantuntijoiden toimesta tehdään tilalle ensin sukupolvenvaihdoksen esiselvitys. Esiselvitystapaamisella tarkastellaan lähtötilannetta kokonaisuudessaan ja mahdollisuuksia sukupolvenvaihdoksen toteuttamiselle. Esiselvitysvaiheessa selvitetään tilan käypä arvo ja haarukoidaan tilan kauppasummaa sekä tarkastellaan tilakaupan veroseuraamuksia eri kauppasummilla.

Maksuvalmiuslaskelma- ja kannattavuuslaskelmia kannattaa myös laatia jo varhaisessa vaiheessa sukupolvenvaihdosprosessia. Laskelmien avulla pystytään paremmin hahmottamaan se, miltä tilan maksuvalmius ja kannattavuus näyttävät eri kauppasummilla sekä se, onko mahdollista saada aloitusavustusta ja korkotukilainaa. Usein myös tilan tuotantosuunta vaihtuu sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ja laskelmien avulla pystytään samalla myös näiden suunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta selvittämään. Pankkiin kannattaa olla myös yhteydessä hyvissä ajoin tilakaupan rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi.

ProAgriasta apua prosessiin

Kun tila kauppasumma on selvillä ja sukupolvenvaihdos alkaa häämöttää vuoden sisällä, Ely-keskukseen laitetaan hakemus aloitusavustuksesta ja korkotukilainasta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan mm. luonnoskauppakirja ja liiketoimintasuunnitelma. ProAgrian asiantuntijat laativat luonnoskauppakirjoja ja liiketoimintasuunnitelmia sekä avustavat hakemuksen teossa.

Kun myönteinen päätös on ely-keskuksesta saatu, sovitaan lopullisten kauppakirjojen laadinta sopivaan ajankohtaan. ProAgrian omistajanvaihdosasiantuntijat voivat laatia myös lopulliset kauppakirjat sekä hoitaa tarvittavat viranomaisilmoitukset yrittäjän puolesta muun muassa verohallintoon.


Kaija Ala-Luukko
toimialapäällikkö, johtaminen, talous- ja tilipalvelut