Jokainen liikahdus näkyy taloudessa

2 min lukuaika

Talouden ruorissa

Maatilalla talous on läsnä kaikessa tekemisessä.

Maatilan kokoon tai tuotantosuuntaan katsomatta talous on läsnä kaikessa, jokainen siirto yrityksessä vaikuttaa talouteen. Yllättävän isoissakin maatilayrityksissä talouden hallinta on vielä puutteellista, vaikkakin kiinnostus taloutta kohtaan on ollut viime vuodet nousussa. Kerran vuodessa kirjanpitäjän kanssa palaveria pitämällä ei saa riittävää kuvaa yrityksen taloudesta, tarvitaan paljon muutakin. Raha on kaikessa läsnä. Sen vuoksi taloutta pitää osata hallita ja ymmärtää läpi vuoden mahdollisimman reaaliaikaisesti. Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse olla talousnero, mutta apua talouden hallintaan pitää osata pyytää. Kun on oikea kumppaniverkosto tilan ympärillä, asiat ovat hyvässä hoidossa ilman omaa syvempää talousosaamistakin.

ProAgrian toimintamalli

ProAgrian toimintamallissa tilan ympärille kerätään joukkue eri alojen osaajia: talouden, tuotannon ja tarvittaessa vaikka henkilöstöjohtamisen asiantuntijat ovat tiiminä kehittämässä yritystä ja tukemassa yrittäjää. ProAgrialla on tärkeä rooli mahdollistaa sekä järjestää kolmi-nelikantakeskusteluja. Niissä tapauskohtaisesti tiimiin liittyy mukaan esimerkiksi rahoittajan sekä jalostavan teollisuuden asiantuntijoita. Laajapohjaisella joukkueella saadaan vietyä tehokkaasti kehittämissuunnitelmia eteenpäin tai mitä tahansa asiaa yrityksessä ratkaistaankaan.

Onko tällainen osaajajoukko asiakkaan ympärillä kallis ratkaisu, moni pohtii. Tämä on tilalle investointi ja pieni kustannus saatavaan hyötyyn nähden. Usein vuotuisiin virhekustannuksiin tai koneremontteihin menee suurempi menoerä. Lisäarvo kumuloituu yrityksen kannattavuuden kehittymiseen vuosiksi eteenpäin ja kun toimintatapa on jatkuvaa, kasvaa hyöty korkoa korolle periaatteen mukaisesti

Tämän päivän johtamisessa informaatio ja data ovat avainasemassa. Taloutta on helpoin johtaa reaaliaikaisen kirjanpidon kautta mieluiten sähköisellä toimintatavalla. Tietovarastot pystyvät tuottamaan analyysin rinnalle arvokasta vertailutietoa, joka yhdistyy eri tietolähteistä näkymäksi Bisnes + järjestelmään ja edelleen esimerkiksi mobiilinäkymiin. Kun päätelaite on yrittäjän mukana, voi hän seurata yrityksen tilannetta sekä kehittymistä aina kun on tarvetta ja suunnata johtamista tarvittavaan suuntaan.

Aina on toivoa

Talousasiat ja maksuvalmiuden haasteet voivat aiheuttaa sydämentykytyksiä. Aina on toivoa ja mahdollisuus järjestellä asioita, jos tunnistaa taloushuolet ajoissa ja pyytää apua niiden ratkaisuun. Synkkyyteen ei kannata vaipua. Olen nähnyt onnistumisia, joissa on alkuun pääseminen ottanut koville, mutta kun on saatu taloutta tarkempaan seurantaan hallinnantunne kehittyy ja yrittäjän innostus nousee. Käyrät alkavat muuttua parempaan suuntaan nopeasti.

Ari Nopanen

Kirjoittaja on johtava asiantuntija ProAgria Liha Osaamiskeskuksessa