Investoidako vai ei - miltä tulevaisuus näyttää?

2 min lukuaika

Talouden ruorissa

Tuohonkin traktoriin pitäisi uusia renkaat, tekisi mieli jo vihdoin uusia koko traktori. Tekisikö nuorkarjalle paremmat tilat, saisi muutama

Jokapäiväisiä töitä tehdessään maatalousyrittäjä kohtaa samat kehityskohteet päivittäin silmiensä alla. Mieli tekisi laittaa kaikki kehittämistä vaativat kohteet kerralla kuntoon. Vuoden kuluttua on taas uusi lista mielessä kohteista, mitä pitäisi kehittää. Suuremmat kehittämiskohteet vaativat kuitenkin merkittäviä taloudellisia investointeja. Taloudelliset realiteetit voivat äkkiä unohtua, kun kehittämistä kaipaavat asiat kohtaa usein käytännön töitä haittaavina esteinä ja hidasteina.

Oikeastaan voisi päivittää kerralla koko rehuketjun, saisin näin tehtyä nopeammin sadonkorjuun kapeassa laadun kannalta optimaalisessa ajankohdassa. Naapurissa olisi peltoa myytävänä, ei voi olla ostamatta, kun on niin lähellä, tosin pelto pitäisi salaojittaa.
Onko investoinnista saatavat hyödyt haittoja suuremmat? Miten hyödyt ja haitat mitataan? Vaikuttaako tunteet investointiin enemmän kuin taloudelliset realiteetit. Onko minulla varaa antaa tunteiden olla määräävä tekijä päätöksenteossa? Tukeeko investointi minun vision ja strategian toteuttamista?

Miten laskea ja mitata, milloin mikäkin investointi on kannattava? Pienemmät investoinnit ovat tilan joka vuotista kehittämistä, mutta suurempia taloudellisia panostuksia vaativien investointien kohdalla pitäisi pysähtyä pohtimaan asioita myös johtamisen näkökulmasta. Investointi sinänsä voi olla järkevä, mutta investointia varten otettavan rahoituksen maksuaikataulu voi olla paljon lyhyempi kuin investoinnista saatava hyöty. Vaarantuuko tulevien vuosien maksuvalmius liikaa, kun kaikki investoinnit on toteutettu kerralla? Toisaalta hyvin mietityn vision toteuttaminen voi vaatia harkitun riskin ottamista.

Päätöksentekoon vaikuttaa silti monet asiat. Tuskin tiedostammekaan, mitkä kaikki tiedon jyväset ovat lopulta vaikuttaneet tehtyihin päätöksiin. Oletko koskaan pohtinut, mitkä asiat vaikuttavat päätöksentekoosi eniten? Päätöksentekoa helpottaisi tietenkin paljon, jos tietäisimme miltä tulevaisuus näyttää? Tätä voimme helposti mallintaa taloudellisesta näkökulmasta erilaisilla skenaarioilla.

Usein unohtuu myös, että investoinnit eivät ole pelkästään fyysisiä asioita. Voisiko investoida oman ammattitaidon kehittämiseen? Vapaa-aikaan ja omaan jaksamiseen? Näkyisikö lopulta positiivisesti tilan tuloksessa? Ehken silloin tärkeimmät investointitarpeet pystyisi hahmottamaan paremmin.

Suunnitteluun, laskemien tekoon ja yleensäkin tilanteen pohdintaan kannattaa ottaa mukaan ProAgrian talousasiantuntija tiimeineen helpottamaan omia mietintöjä.

Petri Lappi
talousasiantuntija
ProAgria Itä-Suomi