Ennen yhtiöittämistä katse peiliin ja tulevaisuuteen

3 min lukuaika

Talouden ruorissa

Yhä useampi maatila toimii osakeyhtiömuodossa. Yhtiöittäminen ei kuitenkaan ole koskaan pikaratkaisu korjata taloutta tai parantaa yrittäjien elämänlaatua, vaan edellyttää ennakkolaskentaa sekä yrityksen ja yrittäjien tilanteen ja tulevaisuuden pohdintaa.

Yhtioittaminen

Ennakkolaskennan ja yhtiöittämisen mahdollisuuksien lähtökohtana laskennallisesti ovat edellisten vuosien verolomakkeet ja verotuspäätökset, jotka kertovat, millä tasolla tulo ja varallisuus ovat olleet. Muut mahdolliset tilan ulkopuoliset tulot huomioidaan myös laskennassa. Lisäksi tarvitaan keskustelua ja analysointia tilan strategiasta pitkällä aikavälillä. Mitä yrittäjä haluaa tulevaisuudelta, milloin on mahdollisesti sukupolvenvaihdos? Miten tilan toimintaa halutaan kehittää ja ollaanko tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen?

Loppupäätelmänä voikin olla, että osakeyhtiö ei ole oikea yritysmuoto, vaan ensin on esimerkiksi tervehdytettävä taloutta ja pohdittava tilan jatkuvuutta. Usein on myös punnittavaa omaa jaksamista ja motivaatiota yrittäjänä sekä kehitettävä itse toimintaa.

Yhtiöittämisen mahdollisuudet ovat hyvät, jos yritys on tottunut mittamaan tuloksiaan sekä hyväksyy muutostarpeet ja jatkuvan seurannan. Usein toiminta myös jämäköityy yhtiöitettäessä. On tärkeää pystyä katsomaan peiliin, analysoida rohkeasti omaa yrittäjyyttään sekä tunnistaa vaaran paikat ja riskit. Taivas ei aukea osakeyhtiössä, vaan on ymmärrettävä, mihin ollaan matkalla, mitä yhtiöittämisestä seuraa sekä millaisia käytännön asioita siihen liittyy. Pitää myös osata kysyä ja vaatia vastauksia yhtiöittämisen tekijältä.

Myös oman kassan hallinta on oltava kunnossa, ymmärrettävä investointien riskit sekä varauduttava esimerkiksi edunvalvontaan, testamenttiin, vakuutusten hoitoon, MYEL-eläkkeeseen. Vuoropuhelu omien sidosryhmien – pankin, verohallinnon, teurastamon, vuokranantajien – kanssa on erittäin tärkeää ennen yhtiöittämistä. Silmät ummessa ei kannata tehdä pikayhtiötä, koska seuraukset voivat realisoitua taloudessa myöhemmin ikävällä tavalla.

Milloin kannattaa yhtiöittää?

  • Yrityksen toiminta - sekä tuotanto että talous - on vakaata.
  • Strategia on selkeä, on otettu huomioon jaksaminen ja jatkajat sekä analysoitu omaa yrittäjyyttä.
  • Tulos on mielellään kasvava tai ainakin hyvin tasainen.
  • Jos käyt tilan ulkopuolella töissä, voi yhtiö olla oikea ratkaisu, mikäli lainakanta on kohtuullinen yrityksessä.
  • Varallisuus kattaa velat: kohtuullinen negatiivinen tase ei ole este.
  • Taloudellinen tilanne on hoidettu järkiperäisesti. Myös talouden tasapainotus ennen yhtiöittämistä on mahdollista. Edellyttää pankin kanssa keskustelua hyvissä ajoin.
  • Ymmärretään, mihin sitoudutaan: mistä oma tulo koostuu jatkossa, mikä on oma rahoitustarve?
  • Nykyistä toimeentuloa on tarkoitus parantaa.
  • Yhteistyökumppanit puoltavat yhtiöittämistä.

Jos uusi yhtiö perustetaan niin, että tuloverolain 24. pykälän mukaiset ehdot eivät täyty, kyse on kaupasta, jolloin siirtoarvot tuloutuvat käyvän arvon mukaisesti. Tämä voi realisoitua esimerkiksi verotarkastuksessa, jos yhtiöittämistä ei ole tehty verottajan ohjeen mukaisesti. Kun maatila yhtiöitetään toimintamuodon muutoksella TVL:n 24. pykälän mukaan, yrittäjä säästyy luovutusvoitto- tai varainsiirtoveroseuraamukselta.

Yhtiöittämiselle on vaihtoehtoja

Yhtiöittämisselvityksen tehneille tiloille osakeyhtiö ei aina ole paras ratkaisu. Vaihtoehtoina voi olla toiminnan kehittäminen ennen osakeyhtiömuotoa, sukupolvenvaihdos, oman elämänlaadun parantaminen tietyillä toiminnan muutoksilla, taloudelliset järjestelyt ja yleensäkin tilan suunnan selvittäminen. Verosuunnittelu nykyisessä toiminnassa kannattaa aina tarkistaa, onko se pitkäjänteistä?

Kiirehtiminen ei välttämättä ole hyväksi, koska mietittäviä kohtia on paljon. Entä jos vuokranantaja ei annakaan osakeyhtiölle uutta vuokrasopimusta? Miten pankki tai verottaja suhtautuu? Jos olet takaajana toiselle, on haettava uusi takaaja – riittääkö yksityistalouden omaisuus sen rahoitustarpeeseen? Miten tulos, tarvittavat palkkatulot yrittäjälle ja poistomäärä vaikuttavat osakeyhtiön tulokseen? Hallitsetko riskit Oy-muodossa?

Verotushyöty ei voi olla tärkein peruste muuttaa maatila osakeyhtiöksi. Tärkeintä on hallita riskit, pitää elintaso halutulla tasolla ja kasvattaa sitä ajan kanssa sekä kehittää yritystä osingonjakokykyiseksi. Ensimmäisen tilikauden jälkeen verottajalta usein tulee kysely, miten osakeyhtiö on muodostettu. Tällöin hyvä pohjatyö tuo turvaa sekä tekijälle että maatilalle. Verotarkistukset ovat alkaneet myös maatilaosakeyhtiöillä. Onhan yrityksesi oikein perustettu ja kirjanpito asianmukaista?