VALOLLA ENEMMÄN MAITOA

3 min lukuaika

Ruokintapöydällä

Valolla ja valon rytmityksellä voidaan parantaa sekä lehmien tuotosta että terveyttä.

Keväällä ja kesällä luonnonvalon voimakkuus on yli 1000 luxia.

Lehmät toimivat tehokkaammin valoisissa kuin hämärissä olosuhteissa. Myös lehmien valaistuksen yhteydessä puhutaan valorytmistä, pitkän ja lyhyen päivän ohjelmista sekä sopivasta valaistusvoimakkuudesta (luxit eli lx). Mitä nämä sitten oikein ovat?

Valossa enemmän kasvuhormonia vereen

Valorytmillä haetaan naudoille selvää eroa päivän ja yön valaistukseen. Päivällä aktivoidaan nautojen syöntiä ja sen myötä hyvää maitotuotosta. Päivän runsaalla valomäärällä saadaan aikaiseksi signaali lehmän verkkokalvolle, jolloin lehmän hermosto lähettää signaalin alentaa melatoniin määrää. Melatoniin vähentyessä kasvuhormonin määrä veressä lisääntyy. Tämä stimuloi eläimen aktiivisuutta ja vaikuttaa syönnin kautta maitotuotoksen nousuun. Kasvuhormonia saadaan näin luontaisesti ja sehän on samaa ainetta, jota esimerkiksi jenkkilässä piikitetään lehmille maitotuotoksen lisäämiseksi!

Yöllä puolestaan annetaan mahdollisuus lepoon ja rentoutumiseen. Yön hämäryys mahdollistaa munasolujen kypsymisen ja vapautumisen, millä on positiivinen vaikutus myös hedelmällisyyteen. Vasikoilla ja hiehoilla kasvuhormonin lisääntyminen parantaa kasvua.

Tutkimusten mukaan (Lähde: Dahl, G.E, Tao, S. & Thompson, M.I. 2012) :

  • Kunnollinen valaistus ja optimaalinen ajastus voi kasvattaa maitotuotosta jopa 6-10 %
  • Valorytmin toteuttaminen kasvavilla hiehoilla nosti hiehojen kasvua peräti 10 %
  • Ummessa olevien sekä hiehojen ollessa ennen poikimista lyhyen päivän ohjelmalla lehmien syönti lisääntyi poikimisen jälkeen 12 % verrattuna siihen, että ne olisivat samoissa valoissa lypsävien kanssa.

Miten lukseja voi mitata?

Netistä voi kännykälle ladata ilmaisen luksien mittaus ohjelman, jolla voi testata oman navettansa valaistusta. Lisäksi on olemassa erilaisia luksimittareita. Näitä käyttävät muun muassa ProAgrian asiantuntijat työssään.

Lehmä aistii valon silmillään, joten paras mittauskohta lukseille on lehmän silmän korkeus. Valoa pitäisi olla runsaan valon aikaan hyvin joka puolella navettaa missä lehmä liikkuu. Yöllä valoa on tärkeää olla automaattilypsynavetoissa esimerkiksi roboteilla, jotta lypsykierto ei kärsi yön aikana. Myös ruokintapöytää kannattaa valaista jonkin verran, sillä lehmä kulkee mielellään valoa kohden. Yöllä voi pääosa navettaa olla todella hämärää; niin hämärää, että ihmisen siellä käydessä pitää turvautua otsalamppuun.

Hyvin valaistu vasikkakarsina, jossa valonvoimakkuus on yli 150 lx.

Luonnonvalo on tehokasta

Luonnonvalolla on uskomaton valaistusvoimakkuus – ulkona on pilviselläkin säällä yli 500 lx. Hyvän loisteputken alla voi niitä olla vain noin 150. Ota luonnonvalon hyödyntäminen huomioon jo navetan suunnitteluvaiheessa. Ikkunoilla, valokatteella ja valoharjalla lisäät luonnon valon määrää.

Valorytmitys kuulostaa monesti hankalalta toteuttaa, jos sitä ei ole otettu huomioon jo navetan suunnitteluvaiheessa. Siitä huolimatta kannattaa tarkastaa, mikä on tämän hetkisen valaistuksen kunto – ovatko lamput ehjät, kuvut puhtaat, miten kauan valot ovat nyt päällä ja poissa. Poltatko turhaan joitakin valoja? Kuinka paljon valaistuksen lisääminen nostaisi kustannuksia?

Jos valoasiat jäivät mietityttämään, pohditaan niitä yhdessä lisää. ProAgrian maitoasiantuntijat ovat käytettävissäsi ja yhteystietomme löydät ProAgria.fi -sivustolta: ProAgria asiantuntijat osaamisalueittain

Kirjoittaja: Minna Tanner, maatilayritysasiantuntija, ProAgria Kainuu